Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Projektbeskrivning
Biologiska institutionen utlyser en anställning som postdoktor som kommer att behandla de stora evolutionära övergångarna i social organisation. Projektet leds av Charlie Cornwallis och drivs i samarbete med forskare i gruppen för molekylär ekologi och evolution, samt gruppen för akvatisk ekologi på biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Över evolutionär tid har det skett ett antal förändringar i hur individer är organiserade som har format den komplexitet vi ser hos dagens organismer. I var och en av dessa så kallade ’stora övergångar’ har en grupp av individer, som tidigare förökat sig oberoende av varandra, gått samman för att bilda en ny, mer komplex livsform. Exempelvis gick encelliga organismer samman för att bilda multicellulära enheter, asexuella organismer gick i sin tur samman för att föröka sig sexuellt och individuella organismer har, hos exempelvis myror, gett upp en självständig livsstil för att fortplanta sig som en grupp.

Anställningen kommer att fokusera på att förstå vad som avgör att just vissa arter kan genomgå en stor evolutionär övergång. Särskilt fokus ligger på att förutsäga varför arter går från encellighet till flercellighet. Projektet kommer att använda en kombination av experimentell evolution på särskilt intressanta grupper (t ex grönalger), och jämförande analyser av oberoende övergångar till flercellighet i olika taxa med hjälp av data från organismers genuppsättning, deras ekologi och livshistoria. Anställningen kommer även att ge möjlighet att utforska evolutionsteori och utveckla postdoktorandens färdigheter inom experimentell design, bioinformatik, fylogenetiska jämförande metoder och meta-analys.

Biologiska institutionen i Lund har ett antal forskningsenheter där det forskas på en rad ekologiska och evolutionära ämnen, inklusive akvatisk ekologi, mikrobiell evolution, artbildning, sexuell selektion och värd-parasit samevolution. Postdoktorns forskning kommer att integreras i alla dessa olika forskningsenheter.

Kvalifikationer
Sökande ska ha en doktorsexamen i evolutions- eller molekylärbiologi inom tre år från ansökningstidens utgång. Kandidaten bör ha ett stort intresse av evolutionsteori och visa förmåga att arbeta både självständigt och i grupp med andra forskare, inklusive att samhandleda doktorand- och masterstudenter.

Erfarenhet och kompetens inom följande områden är ett krav: försök med alger och/eller andra mikroorganismer, molekylärgenetiska analyser och labbarbete.

Erfarenhet och kompetens inom följande områden är önskvärt: bioinformatik, experimentell evolution, statistisk modellering och fylogenetisk jämförande analys. Kompletterande utbildning kommer att ges vid behov.

Det är viktigt att den sökande är flytande i engelska i både tal och skrift och har omfattande publicering i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter. Vid bedömning av kandidaten kommer det att ägnas särskild uppmärksamhet på den vetenskapliga lämpligheten och förmågan att utveckla och genomföra högkvalitativ forskning inom projektets ämnesområde. Det kommer även att läggas vikt på kandidatens potential till att utvecklas till en självständig forskare.

Lön kommer att fastställas i enlighet med de allmänna reglerna för postdoktorandanställningar vid Lunds universitet, och i förhållande till antalet år av forskningserfarenhet och övriga meriter.

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där den sökande beskriver sin bakgrund, sina forskningsintressen och ger en motivering till att söka den aktuella tjänsten. De sökande ska även skicka ett CV med en publikationslista och kontaktinformation för två referenspersoner.

Ytterligare information
För mer information och informell diskussion om tjänsten kan sökande kontakta Charlie Cornwallis (charlie.cornwallis@biol.lu.se). För mer information: www.charliecornwallis.org

http://www.biology.lu.se/research/research-groups/molecular-ecology-and-evolution-lab

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/2032
Kontakt
  • Charlie Cornwallis, universitetslektor, 046- 222 30 26, charlie.cornwallis@biol.lu.se
  • Tina Olsson, personalsamordnare, 046-222 95 62, tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2016-05-27
Sista ansökningsdag 2016-08-15

Tillbaka till lediga jobb