Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Arbetsuppgifter

Den anställde kommer främst att arbeta i ett forskningsprojekt om långsiktig utveckling i Sydafrika. Hen ska bedriva oberoende forskning i ekonomisk historia. Den anställde måste vara villig att interagera med studenter och att aktivt delta i den gemensamma verksamheten vid ekonomisk-historiska institutionen. Anställningen innebär en begränsad mängd undervisning och/eller handledning av kandidat- och magisteruppsatser.

Behörighet

För att vara kvalificerad för anställning som postdoktor, måste den sökande ha disputerat i ekonomisk historia eller närstående disciplin (t.ex. ekonomi, sociologi, kulturgeografi, statistik, historia) för senast tre år sedan (tid för föräldrar- och/eller sjukledighet exkluderat). Icke-disputerade doktorander kan söka tjänsten om doktorsexamen uppnås innan påbörjad anställning.

För anställning måste den sökande uppvisa en hög grad av forskarkompetens som manifesteras i kvaliteten på doktorsavhandling och andra publikationer.

Bedömningsgrund

Vetenskaplig skicklighet är det viktigaste kravet för anställning. Den sökande måste ha visat en hög grad av forskarkompetens i avhandlingen och andra publikationer. I bedömningen kommer personliga egenskaper såsom förmågan att arbeta självständigt, viljan att samarbeta och kommunikativ förmåga beaktas.

Den anställde bör vara kompetent och erfaren nog att kunna bedriva oberoende forskning i ekonomisk historia. Hen kommer att delta i ett forskningsprojekt vid institutionen som fokuserar på långsiktiga utvecklingsmönster i Kapkolonin, Sydafrika (1652–1840), finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs forskningsstiftelse. Den anställde förväntas kunna arbeta med statistisk analys av projektets databaser. Kunskaper och dokumenterad erfarenhet av kvantitativa metoder för rumslig analys är en fördel men inte ett nödvändigt krav. Hen förväntas skriva artiklar tillsammans med övriga projektdeltagare samt genomföra oberoende egen forskning. Utöver ovanstående kommer följande kriterier tillämpas vid bedömningen av kandidater:

- Internationell erfarenhet

- Andra resultat och utmärkelser som vittnar om den sökandes förmåga att forska

- Förmåga att engagera och informera samhället i stort om forskning

De sökandes förmåga att använda sina kunskaper och erfarenhet för att stärka och komplettera befintlig forskning vid ekonomisk-historiska institutionen kommer också att beaktas.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

  1. Följebrev
  2. Curriculum Vitae
  3. Publikationer inklusive publikationslista
  4. Intyg, referenser, etc

Villkor

Tidsbegränsad anställning om två år enligt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket

Lunds universitet har individuell lönesättning. De sökande uppmanas att föreslå en lämplig lön i sin ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/438
Kontakt
  • Erik Green, erik.green@ekh.lu.se, +46462223667
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-02-07
Sista ansökningsdag 2017-04-03

Tillbaka till lediga jobb