Lunds universitet, Universitetsförvaltningen, Sektionen Student och utbildning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Sektionen Student och utbildning ger service och administrativt stöd inom utbildningsområdet samt verkar för en god studiemiljö. Sektionen ger stöd till studenter i form av studenthälsa, studievägledning, handledning i studieteknik och akademiskt skrivande samt handläggning inför beslut om pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. I sektionens ansvarsområde ingår antagning, examensutfärdande och studiedokumentation med dess stödsystem. Dessutom arbetar sektionen med att utvärdera och utveckla metoder för kvalitetssäkring av universitetets utbildningar. Både det europeiska centret för SI-PASS (samverkansinlärning) och den regionala SI-plattformen är verksamheter inom sektionen.
Sektionen är systemägare för flera studieadministrativa stödsystem bl a Lubas och SUNET Survey. Sektionen har även ett lokalt systemansvar för Ladok, antagningssystemet NyA samt för administration av Högskoleprovet. Sektionen består av ca 90 medarbetare organiserade i avdelningarna Antagning, Examen, Studieadministrativa system, Kvalitet och utvärdering, Studiestöd och vägledning samt Studenthälsan.

Arbetsuppgifter

• Samordna arbetet med jämställdhet, mångfald och likabehandling för studenterna inom universitetet
• Handlägga och följa upp ärenden som rör jämställdhet, mångfald och likabehandling för studenterna
• Aktivt arbeta för ökad samverkan mellan olika enheter och nivåer inom Lunds universitet i frågor som rör jämställdhet, mångfald och likabehandling för studenter
• Delta i och stötta utvecklingsarbete i linje med lagar och förordningar, nationella direktiv samt universitetets vision, mål och strategier
• Ta fram styrdokument och tillhörande stödmaterial inom området
• Genomföra utbildnings- och informationsinsatser till studenter och medarbetare
• Omvärldsbevakning, råd och stöd inom hela organisationen
• Delta på möten med ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling i egenskap av kvalificerad handläggare

Kvalifikationer

Krav

• Du är väl förtrogen med det svenska högskolesystemet och har erfarenhet av utredning och handläggning av ärenden.
• Du har en relevant akademisk examen/utbildning (eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig) och arbetslivserfarenhet från högskolesektorn eller andra centrala myndigheter.
• Kunskaper och erfarenhet av sakområdena
• Mycket god förmåga att samarbeta med människor i olika sammanhang.
• Du har ett väl utvecklat analytisk tänkande och god administrativ förmåga.
• Du kan uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt, på svenska såväl som på engelska
• Du är van att arbeta i grupp och kan hålla bestämda tidplaner.
• Du har förmåga att kunna utveckla ditt arbete i takt med omvärldens förändrade krav.

Meriterande

• Erfarenhet av organisations utveckling och nätverksbyggande
• Erfarenhet av internationell samverkan
• Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningen avser tiden 170501--180430

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/874
Kontakt
  • Åsa Ekberg, Avdelningschef, +46462229168
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-03-17
Sista ansökningsdag 2017-04-09

Tillbaka till lediga jobb