Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet ledigkungör härmed en tvåårig anställning som postdoktor i kunskapshistoria med placering vid Historiska institutionen.

Ref nr: PA 2017/1818

Tillträde: 1 januari 2018

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Henrik Rosengren (+46 46 222 79 18, henrik.rosengren@hist.lu.se), Svante Norrhem ( 46 46 222 41 92, svante.norrhem@hist.lu.se eller Johan Östling (+46 46 222 79 63, johan.ostling@hist.lu.se).

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt (+46 46 222 72 24; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Historiska institutionen söker nu en postdoktor med inriktning mot kunskapshistoria med placering vid Avdelningen för historia.

Historiker har länge varit intresserade av kunskap, men det är först under 2000-talet som kunskapshistoria har börjat växa fram som ett forskningsfält i sin egen rätt. Utmärkande för denna nya inriktning är att det analytiska intresset riktas mot kunskapens plats i historien och de system och samhälleliga sammanhang som den har ingått i. Teoretisk och metodisk inspiration hämtas ofta från nya former av medie-, vetenskaps- och kulturhistoria. Den kunskapshistoriska forskningsmiljön vid Historiska institutionen omfattar kronologiskt såväl tidigmodern tid som modern historia/samtidshistoria. Vi välkomnar alla ansökningar oavsett tidsperiod och oavsett geografiskt fokus.

Den huvudsakliga uppgiften för postdoktorn är att bedriva forskning men vederbörande ska också som del av sin tjänst bidra till att utveckla den kunskapshistoriska miljön. Detta kan bestå i att organisera workshops, ansvara för seminarieverksamhet och bidra till att utveckla forskningsansökningar; att välja ut texter till seminarier och agera läsare för andras texter; att bjuda in och sköta kontakter med miljöns gäster. Dessa uppgifter kräver att postdoktorn har hög och frekvent närvaro i institutionens miljö. Inom ramen för den kunskapshistoriska miljön kommer postdoktorn ges möjlighet att ventilera sina egna texter i en engagerad grupp, skapa kontakter genom våra internationella nätverk och gäster samt ha möjlighet att vara företrädare för och arbeta inom en stor forskargrupp. Undervisning kan förekomma inom ramen för anställningen. Sammanlagt kan undervisning och forskningsadministration uppgå till högst 20 % av arbetstiden.

Som en del av forskningsskyldigheten ska innehavaren delta i och bidra till forskningsmiljön bl. a. genom att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet. Innehavaren förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund.

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom el. dyl. insändas i samband med ansökan. Om den sökande har annat än ett skandinaviskt modersmål krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Det är ett krav att den sökande har disputerat i historia eller i ett ämne med historisk inriktning.

Särskilt meriterande är erfarenhet av att ha medverkat till att utveckla forskning och forskningsmiljöer, t ex genom att ha arrangerat workshops eller konferenser, eller att ha utvecklat internationell samverkan i annan form.

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. I övrigt ska bedömningen göras med utgångs-punkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en projektplan för den forskning som är tänkt att utföras inom anställningen.

Ansökan ska innehålla följande:

- Undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen

- Publikationsförteckning (inklusive ISBN- och ISSN-nummer)

- Undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Projektplanen ska innehåll följande rubriker:

• Beskrivning av projektet (frågeställning och sammanfattning)

• teori och metod

• relation till den internationella forskningsfronten

• forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten

• den sökandes kompetens och meriter för projektet

• tidsplan och redovisningsform för projektet

• en redogörelse för hur den sökande kan bidra till att utveckla den kunskapshistoriska forskningsmiljön vid institutionen.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande PDF-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2018
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1818
Kontakt
  • prefekt Henrik Rosengren , +46 46 222 79 18, henrik.rosengren@hist.lu.se
  • Svante Norrhem , +46 46 222 41 92, svante.norrhem@hist.lu.se
  • Johan Östling , +46 46 222 79 63, johan.ostling@hist.lu.se
  • personalansvarig Lena Kandefelt, +46 46 222 7224, lena.kandefelt@kansliht.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-06-13
Sista ansökningsdag 2017-09-15

Tillbaka till lediga jobb