Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning

En anställning tillsvidare som universitetslektor i klinisk hematologi. Anställningen är placerad tillsvidare vid institutionen för laboratoriemedicin i Lund och är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva och vidareutveckla translationell och klinisk hematologisk forskning, med betoning på behandlingsrelaterade frågeställningar, samt att aktivt ansöka om externa forskningsanslag. Vidare ingår att medverka i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, handledning på doktorand och postdoktoral nivå, administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt samverkan med det omgivande samhället.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).

Enligt Socialstyrelsen fordras att man för yrket har nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Den sökande ska vara specialistkompetent läkare i hematologi.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare innefattande både grundläggande studier och arbete med större patientmaterial. Meriterande är tidigare arbete med patientdata eller biobank. Stor vikt kommer att fästas vid erfarenhet av klinisk och/eller translationell behandlingsrelaterad och patientnära forskning och förmåga att attrahera externa forskningsanslag. Dokumenterad förmåga till god samverkan med nationella och internationella institutioner i samband med den kliniska forskningen är meriterande. Vikt kommer också att fästas vid pedagogisk skicklighet med god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Meriterande är visad förmåga att handleda doktorander.

Hänsyn kommer även att tas till förmåga att utveckla, leda och genomföra verksamhet samt förmåga till samverkan med annan innovativ och förnyad verksamhet.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-till-lararanstallningar

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning

Övrig information

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Dekan Erik Renström, tel 046-222 80 84, e-post Erik.Renstrom@med.lu.se

Prefekt Anna Rignell-Hydbom tel 046- 222 16 30, e-post Anna.Rignell-Hydbom@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av:

Rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel 046 -222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2019-11-03.

A
nsökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-till-lararanstallningar under rubrik Meritsammanställning och CV). Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på internet i annat fall kontakta rekryteringshandläggare.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2493
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-09-20
Sista ansökningsdag 2019-11-03

Tillbaka till lediga jobb