Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå. Institutionstjänstgöring kan förekomma.

Kvalifikationer

Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av ämnets allmänna studieplan: http://www.ht.lu.se/fileadmin/user_upload/ht/filserver/doktorand/studieplaner/Utbildningsvetenskap.pdf

Bedömningsgrund

Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Till ansökan ska bifogas:

- dokumentation av studier på grundläggande och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)

- uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå

- förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art

- artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet

- i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå

- projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

Projektplanen ska innehålla en beskrivning av det eller de fält som den sökande vill bidra till genom sin doktorsavhandling, en övergripande problemformulering, preliminära forskningsfrågor samt en första beskrivning av hur den sökande planerar att genomföra sitt avhandlingsprojekt.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde tidigast 2018-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2905
Kontakt
  • Anders Persson, prefekt , anders.persson@uvet.lu.se
  • Jesper Olsson, fakultetskoordinator , jesper.olsson@kansliht.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-09-15
Sista ansökningsdag 2017-10-13

Tillbaka till lediga jobb