Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Omfattning
Heltid

Ämne
Konstruktionsteknik, särskilt hantering av säkerhet och tillförlitlighet 

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet konstruktionsteknik behandlar principer för dimensionering och utformning av konstruktioner för byggnader och anläggningar, med hänsyn till olika laster och påverkningar som är aktuella under konstruktionens livstid. En central del är verkningssätt och dimensionering av bärande konstruktionselement i betong, trä, stål och murverk. Två viktiga begrepp är säkerhet och tillförlitlighet, som innebär att konstruktionselement och system skall utformas med tillräcklig marginal mot brott, skada eller förlust av viktiga funktioner under konstruktionens livstid. Forskningen är av tillämpad karaktär och bedrivs ofta i nära samarbete med industrin och andra samhällsbyggnadsaktörer.                         

Omfattning Heltid

Ämne Konstruktionsteknik, särskilt hantering av säkerhet och tillförlitlighet 

Särskild ämnesbeskrivning Ämnet konstruktionsteknik behandlar principer för dimensionering och utformning av konstruktioner för byggnader och anläggningar, med hänsyn till olika laster och påverkningar som är aktuella under konstruktionens livstid. En central del är verkningssätt och dimensionering av bärande konstruktionselement i betong, trä, stål och murverk. Två viktiga begrepp är säkerhet och tillförlitlighet, som innebär att konstruktionselement och system skall utformas med tillräcklig marginal mot brott, skada eller förlust av viktiga funktioner under konstruktionens livstid. Forskningen är av tillämpad karaktär och bedrivs ofta i nära samarbete med industrin och andra samhällsbyggnadsaktörer.                              

Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innefattar:

Forskning inom ämnesområdet. Ta en ledande roll i att initiera och koordinera större nationella och internationella forskningsprogram. Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering. Ta aktiv del i att skapa och driva samarbeten såväl inom som utanför universitetet – samarbeten med industrin och andra aktörer inom samhällsbyggnadssektorn uppmuntras. Skapa en anda av visionärt och innovativt tänkande. Undervisning inom ämnet konstruktionsteknik på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Handledning av examensarbetare och doktorander. Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Prioriterade arbetsuppgifter när det gäller forskning är utveckling av avdelningens forskning inom något av styrkeområdena klimatanpassat byggande och/eller biobaserat byggande.

Behörighet Behörig att anställas som professor är den som:

Visat vetenskaplig skicklighet Visat pedagogisk skicklighet Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

Har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet konstruktionsteknik eller kan uppvisa motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet. Gedigen erfarenhet av högkvalitativ forskning inom säkerhet och tillförlitlighet, dokumenterad genom publicering i välansedda internationella tidskrifter Förmåga att förnya sin forskning, visad genom stor bredd och visionär höjd när det gäller val av forskningsfrågor. Dokumenterad förmåga att framgångsrikt attrahera extern finansiering Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.

Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen. God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet. God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga meriter

Förmåga att driva en framstående forskargrupp. Erfarenhet från att leda och genomföra forskningsprogram och forskningssamarbete på nationell eller internationell nivå. Erfarenhet av forskning som har bedrivits i samarbete med aktörer utanför akademin. Erfarenhet av att ha varit aktivt drivande i att initiera innovationsinriktad forskning. Organisatorisk förmåga samt förmåga att leda och utveckla personal i en akademisk miljö

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms kunna stärka, komplettera och förnya pågående forskning, grundutbildning och initiera innovationsinriktad verksamhet vid avdelningen.

Mer om  anställningen Tjänsten är placerad vid Lunds universitet, Tekniska fakulteten (Lunds Teknisa Högskola), Institutionen för bygg- och miljöteknologi, avdelningen för konstruktionsteknik, se http://www.kstr.lth.se/english/. Lunds universitet rankas bland världens 100 främsta universitet, se http://www.lunduniversity.lu.se/.

Vid avdelningen för konstruktionsteknik arbetar för närvarande sex seniora forskare, sju aktiva doktorander, en forskningsingenjör samt administrativ personal. Avdelningens labb har tillgång till bland annat utrustning för avancerad mekanisk provning och klimatrum/klimatskåp. Verksamheten bedrivs i en anda av samarbete och kollegialitet, avdelningsföreståndarskapet roteras.

Om svenska inte är ditt modersmål, erbjuds möjlighet att inom några år lära sig svenska på grundläggande nivå genom institutionens omsorg.

Individuell lönesättning tillämpas.

 

Att arbeta i Lund/Sverige Lund är en universitets- och forskningsstad i Greater Copenhagen-regionen där kulturutbud, skolor, sjukvård och kommunikationer håller absolut världsklass. I Lund ligger Sveriges två största forskningsanläggningar - MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source (ESS). För mer information se https://www.lund.se/en/ http://www.greatercph.com/ https://www.lunduniversity.lu.se/about/work-at-lund-university/why-work-at-lund-university

Att arbeta i Sverige innebär tillgång till ett omfattande system av socialförsäkringar såsom skattefinansierad skolgång, sjukförsäkring och sjukvård. 

 

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde As soon as possible
Löneform Monthly
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3682
Kontakt
  • Eva Frühwald, +46462227537
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-09-03
Sista ansökningsdag 2018-11-19

Tillbaka till lediga jobb