Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Introduktion
Inom landskapsekologi studeras hur organismer eller biologisk mångfald förändras givet förändringar i landskapet, såsom habitatförlust eller fragmentering av livsmiljöer. I studier om växtlighetens funktion, struktur och mångfald har man länge använt metoder i fjärranalys, men dessa metoder har inte i någon större utsträckning utnyttjas i forskning kring diversiteten av mobila organismer som använder sig av multipla habitat i landskapet. Till exempel kan nämnas fjärilar, humlor och fåglar i jordbruksmarker, som gynnas av strukturellt mångsidiga landskap, men hur jordbrukets produktivitet, eller produktionsintensitet påverkar dessa organismer är betydligt sämre känt. I detta projekt fyller vi denna kunskapslucka genom aktivt samarbete mellan landskapsekologer och naturgeografer. Vi förväntar oss att metoder i fjärranalys kommer att revolutionera landskapsekologisk forskning inom de närmaste fem åren, och vår ambition är att skapa en plattform för internationellt erkänd forskning i fältet.

Arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor för anställningen i två år. Anställningen gäller arbete inom fjärranalys och ekologi och baseras på de två projekten "Integrating indicators of land-use intensity in landscape ecology using remote sensing" (finansierat av BECC), och "Segregerad naturvård 2.0: identifiering av synergier mellan bevarandet av biolgisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet genom fjärranalys" (finasierat av FORMAS). Projekten utförs i samarbete mellan Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap (Lars Eklundh) och Centrum för Miljö- och Klimatforskning (Johan Ekroos).

Projektarbetet innebär utveckling av fjärranalysmetoder för uppskattning av produktivitet i jordbruksmark samt koppling av denna till biologisk mångfald i naturskyddsområden. Produktiviteten skattas genom vegetationsindex extraherade ur tidsseriedata från satelliten Sentinel-2. Biologisk mångfald skattas genom artdata av olika organismer (t.ex. fåglar, fjärilar och växter). Arbetet innebär nedladdning och processering a satellitdata, tidsserieanalys med programmet TIMESAT, beräkning av olika vegetationsindex, och summering av fenologiska indikatorer för de analyserade jordbruksområdena. Data ska aggregeras och analyseras statistiskt för att kartlägga samband med biologiska data i rum och tid. Hypoteser ska testas och resultaten presenteras muntligt och skriftligt. Publikation av resultaten ska ske i erkända vetenskapliga tidsskrifter.

Kvalifikationer
Vi söker efter en person intresserad av tvärvetenskaplig forskning, och speciellt i att tillämpa metoder i fjärranalys på frågeställningar kring markanvändning och dess effekter på biologisk mångfald.

Krav för anställningen:

 • Doktorsexamen i naturgeografi, biologi, miljövetenskap eller liknande ämne.
 • Dokumenterad kunskap inom optisk satellitbaserad fjärranalys, digital bildbehandling, GIS, statistik och datorprogrammering.
 • Erfarenhet av skriftlig publicering i internationell vetenskaplig litteratur.

Meriterande kriterier:

 • Dokumenterade kunskaper i ekologi/biologi
 • Erfarenhet av arbete med in-situ data såväl som GIS och fjärranalysdata.
 • Relevanta yrkes- eller forskningserfarenheter
 • Körkort

Sökande uppmanas att i ett följebrev beskriva sin lämplighet för anställningen enligt ovanstående krav och kriterier.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-04-01, anställningstid är två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/585
Kontakt
 • Lars Eklund, professor, 046-2229655, lars.eklund@nateko.lu.se
 • Tina Olsson, personalsamordnare, 046-2229562, tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-23
Sista ansökningsdag 2018-03-16

Tillbaka till lediga jobb