Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Det nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi vid geologiska institutionen har nyligen erhållit centralt infrastrukturstöd från Lunds universitet inom ramen för en satsning på förstärkning och förnyelse i samband med att laboratoriets resurser integreras i ett nationellt konsortium av arkeologiska laboratorier (www.archlab.se). Målsättningen är att säkra långsiktigt infrastrukturstöd från Vetenskapsrådet. Dessutom ingår laboratoriet i ett projekt som syftar till att digitalisera och tillgängliggöra dess samlade data i en internationell databas (www.humlab.umu.se/en/research-development/ongoing-projects/visead/) för vilket anslag har erhållits från Riksbankens Jubileumsfond.

Arbetsuppgifter
Den som erbjuds anställningen ska efter introduktion medverka i laboratoriets huvudsakliga verksamhet, d.v.s. åldersbestämning av olika typer av träföremål av arkeologisk och kulturhistorisk karaktär (artefakter, kulturbyggnader, skeppsvrak, konstföremål m.m.) samt naturfynd (vedmaterial från torvmarker o.s.v.) genom analys av årsringsserier och statistisk korrelation mot dendrokronologiska referensserier. Även vedanatomiska analyser kan komma i fråga i viss utsträckning. Dessutom ingår kvalitetskontroll och inläggning av laboratoriets analogt arkiverade data i en miljöarkeologisk databas som en viktig del av tjänsten.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är en utbildning på minst kandidatnivå inom något av följande ämnesområden:

  • Arkeologi
  • Geoarkeologi
  • Geologi, geovetenskap, naturgeografi, skogliga vetenskaper eller annat naturvetenskapligt ämne i kombination med studier i och/eller starkt intresse för arkeologi och kulturhistoria
  • Kulturhistoria eller motsvarande med byggnadsantikvarisk inriktning

Erfarenhet av stereomikroskopis analys och korrelation av årsringsserier i vedmaterial är ett krav. Dessutom värdesätts erfarenhet av arkeologisk och byggnadsantikvarisk undersökningsverksamhet och rapportförfattande. Erfarenhet av databasarbete och god förtrogenhet med programvaran Excel är meriterande. Kunskaper i svenska är en fördel men inget krav.

Som person ska den sökande vara noggrann och ha en förmåga för problemlösning. Vi söker en person som har lätt för att samarbeta och som har en viss stresstålighet.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.


Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01, varaktighet 2 år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/762
Kontakt
  • Dan Hammarlund, professor, 046-222 7985, Dan Hammarlund@geol.lu.se
  • Tina Olsson, personalsamordnare, 046-222 95 62, tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-03-16
Sista ansökningsdag 2018-05-15

Tillbaka till lediga jobb