Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Vi utlyser en tjänst som postdoktor inom ett forskningsprojekt om ”Afrikanska stater och den ekonomiska utvecklingen under 1900-talet: Förmågan att räkna och samla”. Detta är ett projekt inom utvecklingsforskning som finansieras av Vetenskapsrådet och är baserat vid ekonomiska-historiska institutionen vid Lunds universitet.

Forskningsprojektet leds av professor Morten Jerven och huvudsyftet är att färdigställa en databas om beskattning och folkräkning i afrikanska stater 1890–2015 samt att använda dessa data för analys av statsbildning, statskapacitet och statlig legitimitet under 1900-talet.

Postdoktorn förväntas kunna arbeta med statistisk och historisk analys av befintliga databaser och medverka till att skapa nya databaser. Postdoktorn förväntas såväl delta i skrivandet av gemensamma papper som genomföra oberoende analyser som resulterar i egenförfattade papper.

Postdoktorn ska bedriva självständig forskning i ekonomisk historia. Hen måste samtidigt vara villig att interagera med studenterna och att aktivt delta i gemensamma aktiviteter vid ekonomisk-historiska institutionen. Anställningen innebär en begränsad mängd undervisning och/eller handledning av kandidat- och magisteruppsatser, max 20%.

Bedömningskriterier

För att vara kvalificerad för anställning som postdoktor måste den sökande ha doktorsexamen i ekonomisk historia eller annan relevant disciplin (t.ex. nationalekonomi, sociologi, ekonomisk geografi, statistik, historia) som inte är äldre än tre år(om inte sökanden har varit föräldraledig eller ledighet på grund av sjukdom). Ansökningar kommer även att accepteras från personer som ännu inte har avslutat sin doktorsexamen, men detta villkor måste vara fullföljt vid tiden för anställning.

Grunderna för bedömning

Vetenskaplig kompetens är det främsta kravet på anställning. Kandidaten måste ha visat en hög grad av forskningsexpertis, vilket framgår av kvaliteten på doktorsavhandling och/eller publikationer. Utvärderingen kommer att ta hänsyn till personliga kvaliteter, såsom akademiskt oberoende, samarbetsvilja och kommunikationsförmåga.

Ansökan ska skrivas på engelska och måste innehålla:

  1. Följebrev
  2. Curriculum Vitae
  3. Publikationslista
  4. Intyg, referenser mm

 

Lunds universitet har ambitionen att främja jämställdheten och vi uppmuntrar både män och kvinnor att söka denna postdoktortjänst. Ansökan ska vara inne senast den 15 april 2018.

 

Typ av anställning: Tidsbegränsning, två år

Plats: Ekonomiska Historiska institutionen, Lund

Första anställningsdag: 1 september 2018 eller efter överenskommelse

Riktlön: 39 200 kronor per månad

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/811
Kontakt
  • Professor Morten Jerven, morten.jerven@ekh.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-03-12
Sista ansökningsdag 2018-04-15

Tillbaka till lediga jobb