Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgörs av läraruppgifter på grund- och avanceradnivå inom medicinska fakultetens utbildningsprogram, främst arbetsterapeutprogrammet. I läraruppgifterna ingår undervisning, handledning, examination och kursledning, på arbetsterapeutprogrammet framför allt inom arbetsterapi med inriktning mot psykisk ohälsa, samtalsmetodik och ledarskap. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Kvalifikationer
Sökande ska vara legitimerad arbetsterapeut och ha avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vi ser att rätt kandidat är väl förankrad och har en bred kompetens inom arbetsterapi, förmåga att förena teori och praktik till gagn för studenternas utveckling av professionell kompetens och förmåga att arbeta med studentaktivt lärande. Han eller hon ska vara väl förtrogen med varierande undervisningsmetoder, ha god pedagogisk förmåga och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor. Erfarenhet av undervisning är ett krav. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1131
Kontakt
  • Gunilla Carlsson, bitr prefekt, +46462221816
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-18
Sista ansökningsdag 2018-05-09

Tillbaka till lediga jobb