Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Kravprofil
En masterexamen i immunologi, cellulär och molekylär biologi eller liknande krävs. Godkänd i kurs i mikrobiologi är också ett krav. Kandidaten måste dessutom ha minst 6 månaders erfarenhet av heltidslaboratoriearbete och erfarenhet av arbete med möss.

Tidigare arbete med flödescytometrisk analys (FACS) är meriterande.

Arbetsuppgifter

Att studera det adaptiva immunförsvaret (B- och T celler) mot grupp A streptokocker (GAS), framförallt med hjälp av in vivo modeller i möss. Det övergripande syftet är att definiera hur immunitet mot 1) systemisk infektion och 2) mucosal kolonisering uppstår samt vilken roll B och T celler spelar i respektive fall. Av särskilt intresse är att definiera hur antikroppsvar mot de bakteriella M proteinerna uppstår och i vilka sammanhang dessa svar är skyddande. Studierna kommer att inkludera utveckling av relevanta in vivo modeller (möss) i vilka GAS specifika B- och T celler kommer att studeras på enskild cellnivå med hjälp av flödescytometri (FACS) och transkriptionell analys (real-tids PCR och mRNA sekvensering). 


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 180601
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1220
Kontakt
  • Bengt Johansson Lindbom, +46462220433
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-13
Sista ansökningsdag 2018-05-04

Tillbaka till lediga jobb