Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning

En anställning som universitetslektor tillsvidare inom akutsjukvård. Anställningen är placerad vid insitutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid akutmottagningen, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår främst forskning men också undervisning och klinisk verksamhet samt medverkan i de ledningsuppdrag som finns inom medicinska fakulteten. Anställningen innefattar forskning 70 % och utbildning 30% av universitetsarbetstiden. Undervisningen sker på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet. Den kliniska utbildningen på läkarprogrammet bedrivs vid sjukhusen i Helsingborg, Lund och Malmö och behov av insatser på annan än huvudarbetsorten kan förekomma. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt represententation av ämnet nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).

Den sökande ska vara specialistkompetent läkare i akutsjukvård.

Enligt Socialstyrelsen fordras att man har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid den vetenskapliga skickligheten. Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är förmåga att attrahera nationella och/eller internationella anslag meriterande. Forskning och utveckling samt pågående nationellt och/eller internationellt forskningssamarbete, som rör de vanliga patientkategorierna inom akutsjukvård, kommer att tillmätas stor betydelse.

Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga samt till visad förmåga att interagera med det omgivande samhället.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.medicin.lu.se/lfn.

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning. 

Övrig information

Ytterligare upplysningar lämnas av

Dekan Erik Renström, tel: +46-46-2228084, e-post: Erik.Renstrom@med.lu.se

Prefekt Patrik Midlöv, telefon +46-40-391363, e-post: Patrik.Midlov@med.lu.se  

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel +46 46-2224410, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se   

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden. 

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2020-05-03. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV). Sökandens namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida.

Observera att ansökan bör vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg mm behöver däremot inte översättas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Välkommen med din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1257
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-03-16
Sista ansökningsdag 2020-05-03

Tillbaka till lediga jobb