Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

2-årig postdoktor-anställning i karaktärisering av regenererade cellulosafibrer med låg- och vidvinkel-röntgenspridning. 

Bakgrund

Den globala efterfrågan på textilfibrer ökar kraftigt, samtidigt som världens bomullsproduktion har stagnerat, bland annat p.g.a. konkurrens om den odlingsbara arealen. Bomullsproduktionen medför dessutom en stor belastning på miljön, och det finns ett starkt incitament att ersätta både bomull och den oljebaserade polyesterfibern med ett mera miljövänligt och långsiktigt hållbart alternativ. I detta sammanhang är textilfibrer från träbaserad cellulosa, som producerats i ett hållbart skogsbruk, en viktig kandidat.

Uppgifter

Vi önskar rekrytera en mycket motiverad postdoktor till ett projekt som ämnar att förstå processen där cellulosafibrer regenereras vid våtspinning. Den formella placeringen av tjänsten är vid avdelningen för fysikalisk kemi (http://www.physchem.lu.se), Lunds Universitet, men projektet kommer att utföras i nära samarbete med Swerea IVF (https://www.swerea.se/en/areas-of-expertise/materials-production/textiles-production/wet-spinning) i Mölndal, och företaget TreeToTextile AB. Din uppgift blir att spinna cellulosafibrer och karakterisera dem med framförallt låg- och vidvinkel-röntgenspridning (SAXS/WAXS) och hållfasthetsmätningar. Syftet är att förstå hur fiberstrukturen på nanometer- till mikrometernivå beror av processparametrar, samt hur fibrernas hållfasthet beror av deras struktur. Kunskap som kan användas för att optimera processen för fiberspinning.

För några nyligen publicerade artiklar, se t.ex. [1] Asaadi, S. et al. Carbohydrate Polymers 2018, 181, 893. [2] Gubitosi, M. et. al. R. Soc. open sci. 2017, 4, 1704871. [3] Hagman, J. et al. Cellulose 2017, 23, 247. [4] Gubitosi, M. et al. Biomacromolecules 2016, 17, 2873.

Din anställning kommer att vara vid avdelningen för fysikalisk kemi (www.physchem.lu.se), en dynamisk och framgångsrik forskningsmiljö. SAXS/WAXS experiment kommer att genomföras på vårt eget instrument, men vi kommer även att använda CoSAXS strålröret (https://www.maxiv.lu.se/accelerators-beamlines/beamlines/cosaxs/) vid MAX IV Laboratoriet i Lund. Delar av arbetet, främst fiberspinning och hållfasthetsmätningar kommer att utföras vid Swerea IVF i Mölndal. Projektet kommer att genomföras inom ramen för den nationella forskningsplattformen Treesearch (http://www.treesearch.se).

Kvalifikationer

Kandidaten ska ha följande kvalifikationer:

 • Doktorsexamen i fysikalisk kemi, fysik med inriktning mot mjuka material, eller motsvarande erhållen inte mer än tre år före ansökningstillfället. Under speciella omständigheter kan doktorsgraden ha uppnåtts tidigare.
 • Förmåga att bedriva självständig forskning och forskning som medlem i en grupp.
 • Kunna flytande engelska (både skrift och tal).
 • Utmärkt förmåga att uttrycka sig i skrift och tal för både specialister och för personer utanför forskningsfältet. 

Ytterligare önskvärda färdigheter.

 • Dokumenterad erfarenhet av att karakterisera kolloidala system eller liknande material med låg- och vidvinkelspridning.
 • Dokumenterad erfarenhet av programmering i Matlab, Python, eller liknande språk. 

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande delar:

CV omfattande datum för doktorsexamen eller motsvarande, avhandlingens titel, tidigare anställningar, nuvarande anställningar och akademiska examina (max. två sidor). Fullständig publikationslista

 • Kort sammanfattning av pågående forskning (max 1 sida)
 • Namn och kontaktinformation på minst 3 referenspersoner.
 • Ett följebrev där du även beskriver varför du finner detta projekt och forskningsområde intressant, och hur du ser att du själv kan bidra.

Lönen bestäms av Lunds universitets regelverk och är relaterad till tid efter doktorsexamen samt förmågor och meritering inom det angivna forskningsområdet.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ytterligare information ges av professor Ulf Olsson (ulf.olsson@fkem1.lu.se).

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1327
Kontakt
 • Ulf Olsson, professor, 046-222 81 59, ulf.olsson@fkem1.lu.se
 • My Geborek, personalsamordare, 046-222 95 62, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-08
Sista ansökningsdag 2018-06-07

Tillbaka till lediga jobb