Lunds universitet, Avdelningen för medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Medicinsk strålningsfysik är ett ämnesområde där fysik och olika strålningstillämpningar möter biologi och medicin. Avdelningen för medicinsk strålningsfysik vid LU är placerad på universitetssjukhusområdet i Lund, och avdelningen ansvarar för sjukhusfysikerutbildningen samt bedriver forskning och forskarutbildning. Sjukhusfysiker anställda vid Skånes universitetssjukhus är i många fall knutna till Avdelningen för medicinsk strålningsfysik.

Beskrivning

Forskargruppen inom nuklearmedicinsk fysik vid Medicinsk strålningsfysik har sedan länge arbetat med utveckling av modellbaserade beräkningsprogram för simulering av nuklearmedicinska scintillationskameror och SPECT-system. Detta arbete har resulterat i ett väletablerat och internationellt känt Monte Carlo (MC) program. För närvarande expanderar området nuklearmedicin, i synnerhet inom verksamhet med PET (Positron Emission Tomografi), varför gruppen vill utöka sin kompetens med modellbaserade beräkningar även för denna typ av system. Programpaketet GATE (http://www.opengatecollaboration.org/)  är ett open-source simuleringsverktyg som bygger på det väletablerade Geant4 MC-programpaketet, utvecklat vid CERN. GATE använder Geant4’s grundläggande fysikmodeller för simuleringar av strålningstransport men är speciellt designat med tanke på modellering av medicinska tomografiska system. GATE är mycket flexibelt och kan hantera simulering av strålningstransport i komplexa geometrier, som SPECT, PET och CT system – kliniska såväl som pre-kliniska varianter. Utöver bildsystem kan GATE också simulera strålterapi och röntgendiagnostik.

Tillämpningarna inom doktorandprojektet kommer framför allt att vara inom området systemisk strålterapi med radioaktiva substanser för behandling av tumörsjukdomar, och där PET system används för diagnostik och uppföljning (tex med isotoperna Ga-68, I-124 och F-18), samt för tumördosimetri (Y-90). Även andra rent diagnostiska undersökningar med kliniska PET system samt projekt med uPET system, speciellt designade för prekliniska studier, kan komma att innefattas i projektet.

Vi söker således en doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot nuklearmedicinsk fysik, för projektarbete inom GATE/Geant4-modellering fokuserat kring olika typer av bildgivande system inom nuklearmedicin.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisning på sjukhusfysikerutbildningen och annat institutionsarbete (motsvarande max 20 %). Forskningsuppgiften kommer huvudsakligen att fokusera på 1) utveckling och tillämpning av datormodeller för att simulera kliniska PET-system som används inom radionuklidterapi, 2) arbete med olika kliniska/prekliniska frågeställning där  dessa modeller kan ligga till grund för att förbättra korrektions- och kvantifieringsmetoder för att erhålla kvantitative PET bilder samt 3) validering av framtagna modeller/metoder genom t.ex. jämförande studier med olika experimentella mätningar. Tillämpningar kommer att kopplas till forskargruppens pågående dosimetriprojekt för radionuklidterapi.

Inriktningen för projektet ligger inom delområdet Nuklearmedicin och verksamheten är förlagd vid Avdelningen för Medicinsk strålningsfysik i Lund. Den experimentella delen av arbetet kommer att framför allt utföras på de PET och SPECT system som är installerade vid Skånes Universitetssjukhus samt inom Lunds universitet (Lund Biomedical Imaging Center).

Behörighet

Sökanden skall ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i medicinsk strålningsfysik. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till forskarutbildning i medicinsk strålningsfysik har den som avlagt sjukhusfysikerexamen (eller motsvarande utländsk examen), alternativt fullgjort annan högskoleutbildning för grundläggande behörighet (240 högskolepoäng) och inom denna utbildning har genomgått kurser som till minst 60 högskolepoäng har direkt relevans för doktorandens utbildning på forskarnivå och genomfört ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng. 

Krav 

 • Uppvisat intresse för att lösa komplexa problem inom modellering och bildbearbetning genom programmering i olika typer av utvecklings-miljöer.
 • Inneha kunskaper och erfarenhet av programmering.
 • Har grundläggande kunskaper inom Monte-Carlo metoden, nuklearmedicin, interndosimetri samt tomografisk bildrekonstruktion.

Meriterande 

 • Genomfört ett examensarbete inriktat mot nuklearmedicin.
 • Tidigare kunskaper inom GATE, Unix/Linux eller C++ programmering.
 • Goda kunskaper i engelska.
 • Legitimation som sjukhusfysiker, då verksamheten kommer att vara relaterat till kliniska utrustningar och sjukhusmiljö.

Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan

Ansökan görs online. Ofullständig ansökan behandlas inte.

Ansökan ska innehålla:

 1. CV
 2. Kopia av examensarbete på magisternivå (eller motsvarande)
 3. Kopior av intyg och handlingar som den sökande önskar åberopa.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse, dock senast 2018-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1414
Kontakt
 • Michael Ljungberg, professor, +46 46 17 35 65
 • My Geborek, personalsamordnare , +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-05-09
Sista ansökningsdag 2018-08-12

Tillbaka till lediga jobb