Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Matematikcentrum har ansvar för all utbildning i matematik inom Lunds universitet och har omkring 1000 helårsstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna. Sedan 2015 bedriver Matematikcentrum ämneslärarutbildning i matematik.

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår undervisning inom matematikdidaktik, matematik och programmering inom avdelningens ämneslärarutbildning, samt medverkan i handledning av examensarbeten inom matematikdidaktik. Det förväntas att den anställde tar en aktiv roll i avdelningens uppdragsutbildning i programmering för verksamma grundskole- och gymnasielärare kopplat till implementeringen av de nya nationella kursplanerna i matematik. Dessutom förväntas den anställde samarbeta med andra avdelningar inom universitet med verksamhet inom ämneslärarutbildning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:

 • Avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • God kommunikativ förmåga och mycket goda kunskaper i svenska är ett krav.
   

Stor vikt läggs vid pedagogisk utbildning och dokumenterad pedagogisk förmåga. Bland annat krävs enligt föreskrifterna högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om det inte föreligger särskilda skäl. 

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.
 • Stor vikt kommer att fästas vid hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens arbete inom lärarutbildning.

Meriterande

 • Dokumenterad erfarenhet och förmåga att undervisa och utveckla kurser i matematik, programmering och matematikdidaktik.
 • Erfarenheter av handledning av examensarbeten i både matematik och ämnesdidaktik.
 • Erfarenhet av undervisning och utveckling av kurser inom fortbildning för lärare, ämneslärarutbildning samt matematik är speciellt meriterande, liksom samarbete med lärare från andra institutioner.

I den sammantagna bedömningen tar vi hänsyn till sådan personlig förmåga som är av värde för att fullgöra anställningen väl. Öppenhet, kreativitet, uthållighet, egen drivkraft, förmågan att se sammanhang, förmågan att dela med sig av kunskap och samarbeta inom och utanför akademin, förmåga att respektera sin omgivning, samt förmågan att ge feedback.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning. 

Ansökans utformning och innehåll

 • Ansökan ska skrivas på svenska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-07-01 till och med 2019-06-30
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1617
Kontakt
 • Alexandru Aleman, professor, +46 46 222 85 34, aleman@maths.lth.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 95 62, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-05-29
Sista ansökningsdag 2018-06-12

Tillbaka till lediga jobb