Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Vid Institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar inom såväl skola som högre utbildning. Institutionen är den centrala noden i det nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare och samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU).

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor i utbildningsvetenskap med placering tills vidare vid Institutionen för utbildningsvetenskap.

Ref nr: PA 2018/1769

Tillträdesdag: enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt och professor Anders Persson (046–222 6956, anders.persson@uvet.lu.se)

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt (046-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Arbetsuppgifterna omfattar upp till 70 % undervisning, 20 % forskning och kompetensutveckling samt 10 % administration och samverkan. Anställningen har en särskild inriktning mot ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och dess utbildningsvetenskapliga kärnkurser. Universitetslektorn förväntas delta aktivt i institutionens inre och utåtriktade arbete.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK).
 • Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
 • Studieadministrativa arbetsuppgifter kan ingå.
 • Ledning av utvecklingsarbete inom UVK, KPU och VFU inklusive omvärldsbevakning, kvalitet och innehållsplanering.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och dearbetsuppgifter som ingår i anställningen

- dokumenterad pedagogisk skicklighet samt

- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

- god nationell och internationell nivå som forskare,

- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda   undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder

- förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,

- förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande (i fallande ordning) för anställningen är

 • erfarenhet av undervisning inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser
 • erfarenhet av administrativt arbete och av att leda pedagogiskt utvecklingsarbete inom utbildningsområdet.
 • avslutad lärarutbildning.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två PDF-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. (Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1769
Kontakt
 • Anders Persson, prefekt och professor, +46 46-222 6956
 • Lena Kandefelt, personalansvarig, +46 46-222 7224
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-06-13
Sista ansökningsdag 2018-08-31

Tillbaka till lediga jobb