Lunds universitet, Medicinska fakulteten.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning

En anställning som universitetslektor tillsvidare inom något av de invärtesmedicinska ämnesområdena. Anställningen är placerad tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, avdelningen för kliniska vetenskaper i Helsingborg, och är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid Helsingborgs Lasarett, Förvaltning Nordväst, Region Skåne.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår främst undervisning, men också forskning och klinisk verksamhet samt medverkan i de ledningsuppdrag som finns inom medicinska fakulteten. Undervisningen sker på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Innehavaren av befattningen har som uppgift att verka som lärare inom läkarprogrammet, framför allt vid noden i Helsingborg. Innehavaren förväntas också vara beredd att ta på sig ledningsuppdrag inom läkarprogrammet.

Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag, samt representera ämnet nationellt och internationellt. Samverkan med Region Skånes forskningsföreträdare inom Förvaltning Nordväst kan förekomma.

I tjänsten ingår klinisk tjänstgöring inom en invärtesmedicinsk specialitet. Tjänstgöringens omfattning är cirka 30% inom för specialiteten aktuella arbetsuppgifter. Innehållet i den kliniska tjänstgöringen planeras med innehavaren av lektoratet.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).

Den sökande ska vara specialistkompetent läkare inom en invärtesmedicinsk specialitet, det vill säga inom endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, internmedicin,  kardiologi, lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi och hepatologi eller njurmedicin.

Enligt Socialstyrelsen fordras att man har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den pedagogiska skickligheten. Pedagogisk skicklighet ska visas såväl inom undervisning som inom handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Vikt kommer också att fästas vid vetenskaplig skicklighet, förmåga att handleda doktorander och administrativ skicklighet. Vidare är förmåga att attrahera nationella och/eller internationella anslag meriterande.

Därutöver kommer stor vikt att tillmätas visad förmåga till akademiskt ledarskap och samarbete inom ramen för läkarprogrammet vid Lunds universitet. Erfarenhet från tidigare ledningsuppdrag för invärtesmedicinsk utbildning inom ett läkarprogram samt administrativ skicklighet är meriterande. Därutöver kommer stor vikt att fästas vid skicklighet i fråga om deltagande i organisatorisk utveckling och samverkan och förmåga att interagera med det omgivande samhället.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare. Pågående nationellt och internationellt forskningssamarbete kommer att tillmätas betydelse. I detta avseende tillmäts även nationella och internationella samarbeten för riktlinjer inom ämnet stor betydelse.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.medicin.lu.se/lfn.

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Övrig information

Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Erik Renström, tel: 046-222 80 84, e-post: Erik.Renstrom@med.lu.se

eller prefekt Mikael Bodelsson, tel: 046-17 19 42, e-post: Mikael.Bodelsson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel 046-222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2020-04-12

Ansökan ska redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se www.medicin.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV)

Observera att ansökan bör vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg behöver däremot inte översättas.

Sökandens namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida - i annat fall kontakta rekryteringshandläggare.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i ansökan.

Välkommen med din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1803
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-03-11
Sista ansökningsdag 2020-04-12

Tillbaka till lediga jobb