Lunds universitet, avd för synkrotronljusfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av materialets elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper samt acceleratorer, instrumentering och metoder för synkrotronljusforskning. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och lab-baserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi / -avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi är också värd för en av Sveriges största anläggningar för svepspetsmikroskopi. Vi är dessutom engagerade i utvecklingen av MAX IV-laboratoriet och arbetar med strålrör, experimentstationer och acceleratorsystem.

MAX IV-laboratoriet(www.maxiv.lu.se/) är en nationell forskningsanläggning som tillhandahåller den världsledande synkrotronen MAX IV, med forskningsinstrument för forskare från Sverige och övriga världen. Här forskas inom bland annat materialvetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknologi. Fullt utbyggt kommer man att ta emot fler än 3 000 forskare årligen. (www.issuu.com/lundsuniversitet/docs/strategyreport_2016_2026)

NanoLund (www.nano.lu.se) är centret för nanovetenskaperna vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskaperna i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret bedriver Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av halvledarnanostrukturer.

Postdoktor i atomskala sveptunnelsmikroskopi/spektroskopi studier av halvledare nanostrukturer

Arbetsuppgifter
För att rationellt kunna utforma halvledarnanostrukturer med tillämpningar i framtida elektronik och fotonik är det avgörande att nå en grundläggande förståelse för deras struktur-funktionsrelation från mikrometer- till atomskala. För nanobjekt är ytor och gränssnitt av särskild betydelse, eftersom de ofta direkt definierar funktionalitet och starkt påverkar fysiska egenskaper.

Den framgångsrika sökanden kommer att kombinera avancerad sveptunnelmikroskopi/-spektroskopi (STM/S) med Lunds avancerade plattform för nanomokponenter i III-V-halvledarmaterial. Dessutom kommer synkrotronbaserad spektroskopi och diffraktion samt bildbehandling att användas. Syftet är att utforska och förstå tillväxten och funktionen hos nya nanokomponenter för elektronik, fotonik och kvantteknik från mikrometer- ner till atomskalan. Studier kan innefatta ytfunktionalisering och tillväxt, elektroniska egenskaper på atomskala och direkt ”in-situ”-avbilding av aktiva nanostrukturerna. Fokus ligger på ytor och gränssnitt för nanoobjekt, som är av särskild betydelse, eftersom de ofta direkt definierar funktionalitet. Medan det kommer att läggas vikt på III-V-nanotrådsheterostrukturer som den grundläggande byggstenen, kan även nanostrukturer av andra dimensioner (2D eller 3D) eller andra materialsystem (med potential för nya tillämpningar inom förnybar energi och nya typer av datorer) undersökas.

Forskargruppen har idag tillgång till sex svepspetsmikroskopisystem i ultrahögt vakuum, varav flera är utrustade med elektriska kontakter för in situ-studier av elektroniska komponenter. Dessutom har vi nyligen förvärvat ett nytt STM för mätningar vid låga temperaturer (10 K), t.ex. för att undersöka kvantiseringseffekter i nanostrukturer. Experiment kommer att utföras vid MAX IV-laboratoriet i Lund, världens mest briljanta synkrotronljusanläggning (www.maxiv.lu.se). Experimenten kommer också att omfatta användning av andra moderna nanokarakteriseringstekniker.

Kandidaten kommer att jobba inom NanoLund (www.nano.lu.se), ett världsledande forskningscenter som involverar mer än 250 forskare från olika discipliner inom nanovetenskap och nanoteknik. Projektet stöds av stora bidrag från Vetenskapsrådet och Wallenbergstiftelsen.

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20 procent av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Den framgångsrika kandidaten kommer att jobba med experter inom tillverkning av halvledarnanostrukturer. Arbetet ska genomföras i samarbete med flera andra forskare vid institutionen samt ett antal doktorander och masterstudenter.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Ytterligare krav:

 • Doktorsexamenens ämne ska vara i fysik, kemi, nanovetenskap eller motsvarande.
 • Mycket god muntlig och skriftlig färdighet på engelska.

Bedömningskriterier
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. Pedagogisk förmåga.   

Erfarenhet på ett eller flera av följande områden är meriterande:

 • Sveptunnelmikroskopi/-spektroskopi (STM/S) med atomär upplösning (viktig);
 • Andra svepspetsmikroskopier med atomär upplösning;
 • STM/S-experiment på halvledarytor;
 • Experiment på halvledarytor och nanostrukturer;
 • PhotoEmissionspektroskopi/-mikroskopi och/eller röntgendiffraktion/-mikroskopi;
 • Synkrotronbaserade experiment;
 • Ultrahögt vakum;
 • Mätning eller tillverkning av elektroniska eller fotoniska nanokomponent;
 • Datoranalys av STM/S-data;
 • Datoranalys av synkrotronbaserad spektroskopi / diffraktion / avbildning;

Viktiga personliga egenskaper är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmågan att arbeta både självständigt och i grupp och erfarenhet av vetenskaplig interaktion med forskare från andra discipliner och i andra länder.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommesle i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2355
Kontakt
 • Anders Mikkelsen, professor, +46 46 222 96 27
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-06-29
Sista ansökningsdag 2018-08-05

Tillbaka till lediga jobb