Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Markanvändning och potentiell kollagring

Terrestra ekosystem gör mänskligheten en stor tjänst genom att ta upp runt 30% av de antropogena koldioxidutsläppen varje år. Detta upptag minskar ackumulationen av växthusgaser i atmosfären vilket dämpar klimatförändringen. Upptaget av kol på land är hotat av ökad markanvänding, där naturliga ekosystem ersätts av främst jordbruk och skogsbruk vilket förändrar mängden kol som lagras i vegetation och i marken. Det är fortfarande osäkert hur markanvändning påverkar ekosystemens kollagring, en osäkerhet som begränsar vår möjlighet att projicera framtida klimatförändringar.

Detta projekt ämnar generellt att öka vår förståelse om hur markanvändning påverkar kollagring i vegetation och i marken. Det syftar till att använda tydlig metodik där naturliga skogar och deras kollagring jämförs med brukade ekosystem. I studien kommer fjärranalys, geografiska informationssystem, inventarier och dynamisk modellering att kombineras, där focus mellan dessa metod styrs av kandidatens intresse och erfarenhet. Vi söker en självständig och motiverad kandidat som kommer ingå i en dynamisk och internationell forskargrupp med fem handledare från både Lunds och Stockholms Universitet.

Arbetsuppgifter
Projektet erbjuder stor flexibilitet till en motiverad kandidat, där fokus kan skiftas mellan projektets tre huvuddelar:

(1) Kartering och mätning av kollagring i naturliga skogar, i Sverige, Europa eller globalt. Mätningarna baseras på tillgängliga dataset från fjärranalys och inventarier, men kan behöva kompletteras och kontrolleras med fälmätningar.

(2) Statistisk modellering av kollagring i olika markanvändningstyper. Den statistiska modelleringen ämnar att uppskatta kollagring i ekossystem med olika markanvändning med syftet att uppskatta hur mycket kol som har förlorats i skötta ekosystem.

(3) Dynamisk ekosystemmodellering av historisk och framtida kolutsläpp från markanvändning och dess förändring över tid. Den dynamiska modelleringen syftar till att förbättra en dynamisk modells förmåga att simulera naturliga och skötta ekosystem, för att senare simulera historiskt och framtida kolutsläpp orsakade av markanvänding.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Krav

 • Universitetsexamen i relevant ämnesområde.

Meriterande

 • Dokumenterad erfarenhet av alla eller delar av följande metoder; fältmätningar av kol i vegetation eller mark, kartering, fjärranalys, statistisk modellering och/eller dynamisk ekosystemmodellering.
 • Erfarenhet av programmering och programvaror för statistik, geografiska informationssytem, verktyg och data för fjärranalys, och dynamisk modellering.
 • Erfarenhet av att söka och erhålla bidrag.
 • Erfarenhet av att arbeta självständigt och att organisera ett eget arbetschema för att uppnå specifika mål.
 • Erfarenhet av att arbeta i och leda ett lag.
 • Vilja att jobba internationellt vilket inkluderar vistelser hos internationella samarbetspartners.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2446
Kontakt
 • Anders Ahlström, biträdande universitetslektor, +46 (0)732 02 84 87, anders.ahlstrom@nateko.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-07-05
Sista ansökningsdag 2018-08-17

Tillbaka till lediga jobb