Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Arbetsuppgifter
Forskarna ska bedriva forskning i projektet ”Svensk regionalekonomisk utveckling och omvandling: dåtid, nutid och framtid”. Forskningsuppgifterna inkluderar frågeställningar som rör den svenska utvecklingen efter den tidiga industrialiseringen fram till idag. Huvudfokus kommer att vara att analysera vilka faktorer som varit centrala för svensk regional tillväxt i olika tidsperioder, och hur svenska städer och län utvecklat sina produktionsprofiler över tid. Forskningsansatsen är kvantitativ och fokuserar på att bygga långa tidsserier samt att analysera dessa med hjälp av ekonometriska metoder. I stora dela av forskningsprojektet kommer analyser med geografiska programvaror som GIS användas.

Innehavaren av tjänsten förväntas delta i institutionen för ekonomisk historias olika aktiviteter såsom seminarier och workshops. Anställningen innebär en begränsad mängd, max 20%, undervisning och/eller handledning av kandidat- och magisteruppsatser.

Kvalifikationer
Vetenskaplig skicklighet är det viktigaste kravet för anställningen.

Sökanden ska vara kompetent och erfaren nog att kunna bedriva självständig forskning i ekonomisk historia.

Den är kvalificerad för anställningen som innehar en doktorsexamen i ekonomisk historia eller närstående disciplin (t.ex. nationalekonomi, sociologi, ekonomisk geografi, historia). Ansökningar kommer även att accepteras från personer som ännu inte har avslutat sin doktorsexamen, men detta villkor måste vara fullföljt vid tiden för anställning.

För anställning ska den sökande ha uppvisat en hög grad av vetenskaplig kompetens som visar sig i kvaliteten på doktorsavhandlingen och andra publikationer. Kunskaper i datorprogram som GIS och statistikprogram är mycket meriterande. Du bör även ha förmågan att skapa egna forskningsnätverk och skriva akademiska uppsatser. Kvaliteten på dina publikationer kommer att vara en viktig del i rekryteringen.

Arbetsuppgifterna måste kunna utföras självständigt, men också i samarbete med övriga projektmedlemmar.

Du bör ha god kommunikationsförmåga och vara villiga att interagera med studenterna samt att aktivt delta i gemensamma aktiviteter vid ekonomisk-historiska institutionen.

Ansökan ska innehålla en forskningsplan där den sökande presenterar sina egna idéer om vilken forskning som ska bedrivas.

Utöver ovanstående kommer följande kriterier att tillämpas vid bedömningen av de sökande:

 • internationell erfarenhet
 • övriga resultat och utmärkelser som intygar den sökandes skicklighet som forskare
 • förmåga att engagera och informera samhället om sin forskning

I bedömningen kommer personliga egenskaper såsom förmågan att arbeta självständigt, viljan att samarbeta och kommunikativ förmåga beaktas.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

 1. Följebrev
 2. Meritförteckning
 3. Forskningsplan
 4. Publikationslista
 5. Referenser, intyg, etc.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning kortare än 3 månader
Anställningen avslutas 2018-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2753
Kontakt
 • Kerstin Enflo, Docent, kerstin.enflo@ekh.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-04
Sista ansökningsdag 2018-09-18

Tillbaka till lediga jobb