Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Vi utlyser en tjänst som postdoktor inom forskningsprojektet ‘Golden years. Understanding the retirement business in pre-modern Europe, c.1250-c.1800’. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och är baserat vid ekonomiska-historiska institutionen vid Lunds universitet.

Forskningsprojektet leds av doktor Jaco Zuijderduijn och huvudsyftet är att öka vår förståelse om hur människor förberedde sig för ålderdom i det förmoderna Europa, vilka alternativ de hade för hur de skulle tillbringa sina sista år i livet, samt i vilken utsträckning en allt mer rörlig befolkning krävde kommersiella pensionsarrangemang.

Postdoktorn förväntas göra en fallstudie av äldrevård och pensionering i Leiden, som var en större textilstad i Nederländska republiken, för perioden 1500–1800. Postdoktorn förväntas arbeta med äldre källmaterial men ska samtidigt arbeta med en forskningsplan som gör fallstudien applicerbar och jämförbar med förmoderna populationer på andra håll i Europa. Postdoktorn förväntas bedriva egen forskning men också samarbeta med projektledaren i skrivandet av artiklar.

Postdoktorn ska bedriva självständig forskning i ekonomisk historia. Hon/han måste samtidigt vara villiga att interagera med studenterna och att aktivt delta i gemensamma aktiviteter vid ekonomisk-historiska institutionen. Anställningen innebär en begränsad mängd undervisning och/eller handledning av kandidat- och magisteruppsatser, max 20%.

Bedömningskriterier

För att vara kvalificerad för anställning som postdoktor måste den sökande ha doktorsexamen i ekonomisk historia eller annan relevant disciplin (t.ex. nationalekonomi, sociologi, ekonomisk geografi, statistik, historia) som inte är äldre än tre år (om inte sökanden har varit föräldraledig eller ledighet på grund av sjukdom). Ansökningar kommer även att accepteras från personer som ännu inte har avslutat sin doktorsexamen, men detta villkor måste vara fullföljt vid tiden för anställning.

Grunderna för bedömning

Vetenskaplig kompetens är det främsta kravet på anställning. Kandidaten måste ha visat en hög grad av forskningsexpertis, vilket framgår av kvaliteten på doktorsavhandling och/eller publikationer. Kunskaper i äldre nederländska och vana vid äldre nederländska källmaterial är meriterande.

Utvärderingen kommer att ta hänsyn till personliga kvaliteter, såsom akademiskt oberoende, samarbetsvilja och kommunikationsförmåga.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, ”Avtal som tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-for-adjungerad-larare2/).

Ansökan ska skrivas på engelska och måste innehålla:

  1. Följebrev
  2. Curriculum Vitae
  3. Publikationslista
  4. Intyg, referenser mm

Lunds universitet har ambitionen att främja jämställdheten och vi uppmuntrar både män och kvinnor att söka denna postdoktortjänst.

Sista ansökningsdag 14 september 2018.

Typ av anställning: Tidsbegränsning, två år

Omfattning: 100%

Plats: Ekonomiska Historiska institutionen, Lund

Första anställningsdag: 1 februari 2019

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2966
Kontakt
  • Jaco Zuijderduijn, Associate Professor, , cornelis_jaco.zuijderduijn@ekh.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-08-31
Sista ansökningsdag 2018-09-14

Tillbaka till lediga jobb