Lunds universitet, Med fak, Institutionen för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vid Avdelningen för klinisk genetik utlyser vi nu ett spännande doktorandprojekt (Functional characterization of gene fusions in soft tissue tumors) med inriktning mot experimentell cancerforskning. Det nu aktuella doktorandprojektet är en del av ett större project som syftar till att klarlägga genetiska mekanismer i mjukdelstumörer.

Många mjukdelstumörer kännetecknas av fusionsgener, som är nödvändiga för tumörutveckling; doktorandprojektet kommer att fokusera på funktionell utvärdering av sådana genfusioner i in vitro-modeller. Av särskilt intresse är analyser med kromatinimmunoprecipitation följt av djupsekvensering (ChIP-Seq) för att identifiera målgener för fusionsprotein. Även andra molekylära metoder, ffa singel-nukleotid polymorfism (SNP) array och bionformatisk analys av sekvensdata, kommer att bli aktuella.

Arbetsuppgifter
- Använda och utveckla experimentella metoder kopplade till projektet
- Sammanställa resultat och skriva vetenskapliga publikationer tillsammans med handledare
- Aktivt deltagande i dagligt planerande av laboratoriearbete och möten, samt i arbetsmöten, seminarier och konferenser
- Visst administrativt arbete kan förekomma
- Viss undervisning kan komma att ingå
- Genomförande av de doktorandkurser som arrangeras av avdelningen och fakulteten

Arbete med försöksdjur ingår inte

Kvalifikationer
Sökanden måste vara engagerad och motiverad. Sökandens tidigare utbildning ska ha haft en inriktning mot molekylärbiologi. Sökanden måste ha en dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologiskt laboratoriearbete, med betydande erfarenhet av tumörgenetiska frågeställningar, SNP array och ChIP-Seq. Grundläggande erfarenhet av Linux och statistikprogrammet R är ett ytterligare krav. Sökanden måste ha goda kunskaper i engelska, såväl i skrift som i tal.

Meriterande erfarenheter Tidigare erfarenhet av studier som kombinerar cytogenetiska och molekylärgenetiska data är en merit.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2989
Publicerat 2018-09-10
Sista ansökningsdag 2018-09-23

Tillbaka till lediga jobb