Lunds universitet, Institutionen för strategisk kommunikation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för strategisk kommunikation bedriver Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Institutionen är dessutom en av de största enheterna inom området i Europa. Verksamheten är lokaliserad till Campus Helsingborg, som präglas av Lunds universitets genuinitet placerad i en ung och dynamisk miljö med tvärvetenskapligt tänkande. Kännetecknande för verksamheterna vid Campus Helsingborg är också en stark samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet inom såväl utbildning som forskning.

Ämnesbeskrivning
Strategisk kommunikation behandlar studier av organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. Forskningen ska belysa, skapa förståelse för och kritiskt granska de kommunikations- och mediala processer som påverkar konsumenter och organisationer. Strategisk kommunikation bygger på internationellt etablerad forskning inom public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation och kan utforskas ur såväl samhälls-, organisations- som konsumentperspektiv.

För mer information, se http://www.isk.lu.se

 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar både undervisning och forskning. Administrativa uppgifter ingår också till en mindre del, och kan vid behov och lämplighet utökas till mer omfattande lednings- och administrativa uppdrag. Undervisning sker på både svenska och engelska inom utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. I dagsläget ger institutionen tre olika utbildningsprogram: Master Programme in Strategic Communication, Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation samt Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier.

I den aktuella anställningen ingår främst undervisning om varumärkeskommunikation, platsmarknadsföring, tjänstemarknadsföring, forskningsmetod i strategisk kommunikation samt handledning av studenters examensarbeten. Dessutom ingår undervisning hur medialisering av platser påverkar konsumenter och organisationer samt hur konsumenter förstår och använder analogt och digitalt kommunikationsmaterial. 

Utöver undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå, ska innehavaren av anställningen kunna ta ansvar för utveckling, ledning och administration av kurser på grund- och avancerad nivå. Då vi betonar ett kontinuerligt utvecklingsarbete är intresse för pedagogisk utveckling och förnyelse centralt. Forskning och kompetensutveckling ingår med minst 20 procent. Den sökande ska aktivt bedriva självständig forskning och förväntas bidra till institutionens gemensamma forskningsmiljö. 

Institutionen för strategisk kommunikation har ett starkt intresse för samarbete med det omgivande samhället. Inom ramen för såväl undervisning som forskning ingår det således att skapa kontakter och nätverk samt att vid behov medverka och ansvara för externa utbildnings- och forskningsuppdrag. 

Förmåga att undervisa på svenska/skandinaviska och engelska är ett krav.

 

Behörighet
För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i relevant ämnesområde. Idag finns anställda vid institutionen med doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, tjänstevetenskap och företagsekonomi. Därutöver krävs genomgången pedagogisk högskoleutbildning omfattande minst fem veckor. Sökande ska kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning och forskning inom området strategisk kommunikation. 

 

Bedömningsgrund
Vid bedömningen av såväl den vetenskapliga som pedagogiska erfarenheten och skickligheten, beaktas särskilt erfarenhet inom strategisk kommunikation eller närliggande ämnesområde. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsaktivitet (omfattning/vetenskaplig kvalité), förmåga att initiera och självständigt bedriva forskning, dokumenterad förmåga att i nationell konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion inom det vetenskapliga samhället. 

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Dokumenterad förmåga att bidra till arbete beträffande högskolepedagogisk utveckling och utbildningskvalité ingår i den pedagogiska skickligheten. Internationella undervisningserfarenheter är meriterande. 

Vidare beaktas förmåga att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera om forskning och utvecklingsarbete och erfarenheter av forskningssamarbete med både omgivande samhälle och akademiska institutioner i svenska och internationella sammanhang. Institutionen för strategisk kommunikation är en liten institution där det kollegiala samarbetet och den enskildes insats är av stor betydelse. Hänsyn kommer därför att tas till erfarenheter av att verka i tvärvetenskapliga miljöer, god samarbetsförmåga och initiativkraft samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan komplettera och bidra till pågående och framtida utbildning, forskning och samverkan.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2991
Kontakt
  • James Pamment, prefekt, +46 42 356582, james.pamment@isk.lu.
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-04
Sista ansökningsdag 2018-11-12

Tillbaka till lediga jobb