Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Ekonomisk-historiska institutionen utlyser en tjänst som forskare inom ämnesområdet ekonomisk historia/historisk demografi. Anställningen tidsbegränsad till tre månader med start 1 oktober 2018.

Arbetsuppgifter

Forskaren ska bedriva forskning inom forskningsprogrammet Landskrona Population Study, särskilt inom området demografisk analys av longitudinella individdata under perioden 1900-2010. Forskningsprogrammet baseras på socioekonomiska och demografiska mikrodata med information om olika demografiska utfall, yrke och inkomst för ca 350 000 unika individer i Landskrona och omgivande landsbygd.  Forskaren måste självständigt kunna utföra och framgångsrikt slutföra forskning. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra empiriska analyser av socioekonomiska skillnader i barns dödlighet och att sammanställa resultat i form av forskningsrapporter och vetenskapliga publikationer. Innehavaren av tjänsten förväntas också delta i centrets olika aktiviteter såsom seminarier.

Ytterligare information kan fås av projektledaren, professor Martin Dribe (martin.dribe@ekh.lu.se).

Behörighet

Den är kvalificerad för anställningen som innehar en doktorsexamen i ekonomisk historia. Ansökningar kommer även att accepteras från personer som ännu inte har avslutat sin doktorsexamen, men detta villkor måste vara uppfyllt vid tiden för anställning.

Bedömningskriterier

Vetenskaplig skicklighet är det viktigaste kravet för anställningen.

Sökanden ska vara kompetent och erfaren nog att kunna bedriva självständig forskning i demografi med hjälp av ekonometriska och demografiska metoder. Dokumenterad kunskap om bestämningsfaktorer bakom barns hälsa och erfarenhet av avancerade statistiska analyser är ett krav.

Den är kvalificerad för anställningen som innehar en doktorsexamen i ekonomisk historia. Ansökningar kommer även att accepteras från personer som ännu inte har avslutat sin doktorsexamen, men detta villkor måste vara uppfyllt vid tiden för anställning.

För anställning ska den sökande ha uppvisat en hög grad av vetenskaplig kompetens som visar sig i kvaliteten på doktorsavhandlingen och andra publikationer. Dokumenterade kunskaper och erfarenhet av kvantitativ bearbetning av mikrodata är ett krav. Inom programmet används främst STATA och goda kunskaper och erfarenhet av detta program är ett krav. Sökanden även ska ha förmåga att skriva akademiska uppsatser samt ha god kommunikationsförmåga, vara punktlig, visa prov på god samarbetsförmåga.

Utöver ovanstående kommer följande kriterier att tillämpas vid bedömningen av de sökande:

  • internationell erfarenhet
  • övriga resultat och utmärkelser som intygar den sökandes skicklighet som forskare

I bedömningen kommer personliga egenskaper såsom förmågan att arbeta självständigt, viljan att samarbeta och kommunikativ förmåga beakta samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka den forskargrupp som den sökande ska ingå i på institutionen.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

  1. Följebrev
  2. Meritförteckning
  3. Publikationslista
  4. Referenser, intyg, etc.

 

Lunds universitet har ambitionen att främja jämställdheten och vi uppmuntrar både män och kvinnor att söka denna forskartjänst.

 

Villkor
Tidsbegränsad anställning 2018-10-01--2018-12-31

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2018-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3010
Kontakt
  • Martin Dribe, professor, martin.dribe@ekh.lu.se, +4646 222 46 77
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-10
Sista ansökningsdag 2018-09-23

Tillbaka till lediga jobb