Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Anställning
En anställning som professor i autoimmuna sjukdomar särskilt diabetes och celiaki, förenad med anställning som specialistläkare/överläkare, heltid, tillsvidare. Placering tills vidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst egen forskning men även forskarutbildning och såväl preklinisk som klinisk undervisning på grund- och avancerad nivå inom medicinska fakultetens utbildningar samt medverkan i ledningsuppdrag som finns inom Medicinska fakulteten. Andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som professor inkluderar sammankopplad administration, interna och externa förtroendeuppdrag, nationellt och internationellt Inom ramen för specialist/överläkartjänsten ingår självständig klinisk tjänstgöring samt att bistå med stöd till ansvariga chefer inom sektion/verksamhetsområde på Skånes Universitetssjukhus. Om den anställde saknar fem veckor högskolepedagogisk utbildning då vederbörande anställs, ingår det i den anställdes arbetsuppgifter att genomföra utbildningen under de två första åren av anställningen. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt Högskoleförordningen 4 kap 3 §. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Den sökande ska vara specialistkompetent i intermedicin, barnmedicin eller närliggande klinisk specialitet. Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat mycket stor vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är det meriterande om den blivande innehavaren innehar huvudmannaskap för forskningsanslag beviljade i nationell eller internationell konkurrens. Erfarenhet av translationell och i vården implementerbar forskning är meriterande. Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisning som inom handledning, både på grund/avancerad och forskarutbildningsnivå. Dokumenterad ledarskapsförmåga, samt förmåga att interagera med det omgivande samhället har betydande meritvärde. Dokumenterad klinisk självständighet och erfarenhet av att leda kliniskt arbete ska anses meriterande. Vid anställning av lärare gäller vad  som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: Se Regelverk.

Övrig information
Upplysningar lämnas av dekanus Kristina Åkesson, tel. +46 40 39 11 57, kristina.akesson@med.lu.se och prefekt Patrik Midlöv tel. + 46 40 39 13 63, patrik.midlov@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel. +46 46222 71 11, helene.berggren@med.lu.se
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-06-30. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan


Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3251
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-04-14
Sista ansökningsdag 2021-06-30

Tillbaka till lediga jobb