Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Anställning

En anställning som biträdande universitetslektor i omvårdnad inriktning anestesi- och/eller operationssjukvård. Anställningen är tidsbegränsad under längst fyra år och är placerad tillsvidare vid Institutionen för hälsovetenskaper i Lund.

Arbetsuppgifter

Anställningen som biträdande universitetslektor ger möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk verksamhet och meritering. I anställningen ingår forskning (50 %) och undervisning (50 %).

Som biträdande universitetslektor förväntas du, inom ramen för din forskningsaktivitet, arbeta aktivt med forskning av hög vetenskaplig kvalitet och utarbetande av projektförslag. Vidare förväntas du kunna attrahera externa medel och vara ett stöd för yngre juniora forskare inom omvårdnad. Vidare är insatser i form av kommunikation av forskningsresultat till det omgivande samhället en viktig del av dina arbetsuppgifter.

Som biträdande universitetslektor förväntas du också bedriva undervisning, examination och handledning inom ämnesområdet, främst på grund- och avancerad nivå inom omvårdnadsprogrammen, men även på forskarutbildningsnivå. Inom ramen för anställningen ska möjlighet även ges till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor om du inte redan har detta.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter (se Högskoleförordningen och lokalt kollektivavtal).

Specifikt för denna anställning är kravprofilen att den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska och ha avlagt examen på avancerad nivå (specialistsjuksköterskeexamen) med inriktning anestesi- och/eller operationssjukvård med dokumenterad forskning inom omvårdnad, eller likvärdig akademisk utbildning från övriga nordiska länder.

Befordran

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tillsvidare som universitetslektor om hen har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som Medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor. Dessa framgår av Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, http://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar, se rubriken Regelverk.

Bedömningsgrunder

Du som söker kommer utvärderas med avseende på:

  • Vetenskaplig skicklighet, som visas genom: postdoc-period/perioder vid annat lärosäte, publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter, anslag erhållna i konkurrens samt erfarenhet av nationellt och internationellt forskningssamarbete. Vidare visas vetenskaplig skicklighet även genom forskningsprogram relevant för ämnet och förutsättningar för långsiktig karriärutveckling.
  • Pedagogisk skicklighet, som visas genom god förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vidare visas pedagogisk skicklighet även genom förmåga att omsätta klinisk kompetens i utbildningsmoment.
  • Samverkan, som visas genom dokumenterad erfarenhet och förmåga att skapa samarbeten med forskare inom olika discipliner och parter utanför akademin samt dokumenterad erfarenhet och förmåga att kommunicera forskningsresultat.
  • Ledarskap, som visas genom dokumenterad administrativ skicklighet och förmåga att organisera, utveckla och leda inom forskning, utbildning och samverkan.
  • Klinisk erfarenhet och skicklighet, som visas genom klinisk erfarenhet som legitimerad sjuksköterska och nära samarbete med verksamheter inom hälso- och sjukvård.

Vidare kommer vikt att fästas vid de sökandes personliga lämplighet och bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för anställningen som biträdande universitetslektor.

Den sökande som erhåller anställningen förväntas bli en framtida universitetslektor i omvårdnad vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och måste ha goda förutsättningar för att långsiktigt och strategiskt engagera sig i utveckling av forskning och utbildning inom omvårdnad. Dokumenterad erfarenhet av forskning inom omvårdnad är ett krav.

Den som anställs ska behärska det svenska språket eller annat skandinaviskt språk (norska eller danska) för att kunna undervisa på grund- och avancerad nivå samt delta i universitetets administrativa arbete. Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Övrig information

Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Kristina Åkesson, telefon: 046-222 80 84, e-post: Kristina.Akesson@med.lu.se eller prefekt Inger Kristensson Hallström, telefon: 046-222 18 96, e-post: Inger.Kristensson_Hallstrom@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, telefon 046-222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2022-01-31. Ansökan redovisas enligt Medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar under rubrik Meritsammanställning och CV). Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3276
Kontakt
  • Robert Norrman, +46462224410
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-28
Sista ansökningsdag 2022-01-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb