Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
En anställning tillsvidare som universitetslektor i experimentell medicinsk vetenskap med särskild inriktning morfologi, med placering tillsvidare vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap i Lund.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning inom experimentell medicinsk vetenskap med inriktning mot morfologi. Anställningen inkluderar experimentella studier av livsprocesser och reglering därav med moderna avbildningsmetoder/tekniker. Exempel på forskningsområden är cell-och vävnadsbiologi, endokrinologi, fysiologi, immunologi, metabolism, neurobiologi och strukturbiologi. Innehavaren förutsätts utöva egen kvalificerad forskning. Därutöver förväntas innehavaren delta inom fakultetens olika utbildningsprogram på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning). I uppdraget ingår undervisning på svenska och sökande ska därför ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Meriterande är användande av avbildningstekniker i experimentella studier av livsprocesser. Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare och ha väl vitsordad vetenskaplig kompetens. Forskningsanslag erhållna som huvudsökande i nationell och internationell konkurrens är meriterande. Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisningen som inom handledning på grund-, avancerad-och forskarutbildningsnivå. Meriterande är dokumenterad förmåga att handleda doktorander till disputation. Den sökande ska visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbetsförmåga. Den sökandes vetenskapliga utvecklingspotential kommer att vägas in i bedömningen. Den som anställs ska behärska det svenska språket inom en treårsperiod för att kunna undervisa på grundutbildningsnivå samt delta i universitetets administrativa arbete och olika organ. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

Övrig information
Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning. Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: +46-46-2228084, epost: erik.renstrom@med.lu.se och prefekt Madeleine Durbeej Hjalt tel +46 73 640 72 63 madeleine.durbeej-hjalt@med.lu.se .
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel +46 46-222 71 11, e-post: Helene.Berggren@med.lu.se .
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2020-02-03.
Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-till-lararanstallningar under rubrik Meritsammanställning och CV).

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3310
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-12-19
Sista ansökningsdag 2020-02-03

Tillbaka till lediga jobb