Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Excellence in academy through gender equality
Inom LTH ser vi att heterogena grupper ofta bidrar till en mer kreativ miljö – viktig när vi tillsammans utforskar och skapar till nytta för världen.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för underrepresenterat kön, och vi arbetar aktivt för att LTH ska bli en jämställd fakultet. Därför gör vi en långsiktig satsning för att inspirera fler kvinnor att söka sig till mansdominerade forskningsområden – och vice versa.

Vi erbjuder alla nyanställda biträdande universitetslektorer ett attraktivt karriärprogram – LTH Career Academy – inom vilket deltagarna kan stärka sina karriärvägar inom akademin och utveckla sig som lärare och ledare.

Forskargruppen inom teoretisk elektroteknik vid institutionen för elektro- och informationsteknik är verksam inom forskning och undervisning kring elektromagnetiska fenomen och tillämpningar. Förutom en gedigen nationell och internationell akademisk basverksamhet har gruppen omfattande industrisamarbeten med flera adjungerade professorer knutna till sig. Undervisningen omfattar främst  elektromagnetisk fältteori, kretsteori, grundläggande elektronik, antennteknik, radarsystem, mikrovågsteknik och partikeldynamik. Två stora forskningsanläggningar baserade på partikelacceleratorer finns i Lund, MAX IV och ESS, och samarbete med dessa kring mikrovågsteknik för acceleratorer  är av särskilt intresse för denna anställning.

Omfattning
Heltid 

Ämne
Teoretisk elektroteknik

Särskild ämnesbeskrivning
Teoretisk elektroteknik utgör grundvalen för elektroteknik och optik, och ger den makroskopiska beskrivningen av växelverkan mellan elektromagnetiska fält och materiella strukturer.  Lösning av Maxwells ekvationer med avancerade matematiska metoder är centralt i detta sammanhang. Ämnet syftar till en djup förståelse av grundläggande elektromagnetiska fenomen för att möjliggöra god ingenjörskonst. För att nå detta mål är såväl teoretiska, numeriska som experimentella metoder relevanta. Exempel på viktiga tillämpningar är antenner, kommunikations- och radarsystem, design av material med specifika elektromagnetiska egenskaper, inversa spridningsproblem och oförstörande provning, samt mikrovågsteknik för partikelacceleratorer.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan. 

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet som postdoktor eller relevant erfarenhet från näringsliv och/ eller offentlig verksamhet.
 • Erfarenhet av annan relevant forskningsmiljö än EIT

Bedömningsgrunder Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning. Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

Erfarenhet av analys av elektromagnetiska system Erfarenhet av elektromagnetiska tillämpningar Dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor  Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

 

*****************************************************************

 

Befordran till universitetslektor i teoretisk elektroteknik Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor.  Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Pedagogisk skicklighet. Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift. God samarbetsförmåga, självständighet och driv. Dokumenterad progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Förmåga att aktivt, självständigt och med goda bedömningar söka extern finansiering. Dokumenterad förmåga att undervisa, leda och organisera kurser. Dokumenterad förmåga att handleda studenter på masternivå och biträda i handledning av doktorander Bidrag till den pedagogiska utvecklingen inom området. Förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av verksamheten. 

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet. Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3444
Kontakt
 • Daniel Sjöberg, +46462227511
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-11-16
Sista ansökningsdag 2018-12-09

Tillbaka till lediga jobb