Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor i Europastudier 30%, med placering tills vidare vid Språk- och litteraturcentrum.

Ref nr: 2018/3454

Tillträdesdag: 15 augusti 2019

Upplysningar om anställningens innehåll: sektionsföreståndare Johanna Lindbladh (046–222 73 76, johanna.lindbladh@slav.lu.se) eller biträdande prefekt för Språk- och litteraturcentrum Marianna Smaragdi (marianna.smaragdi@klass.lu.se)

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalchef Lena Kandefelt (046-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

I huvudområdet Europastudier vid SOL ingår två program: Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil samt det tvååriga, internationella, engelskspråkiga masterprogrammet Master of Arts in European Studies. Båda programmen är tvärvetenskapliga och har särskilt fokus på kultur- och språkstudier. Programmen är nu i behov av att förstärka den humanistiska profilen och vi söker därför en lärare och forskare med kulturvetenskaplig inriktning. Arbetsuppgifterna inom anställningen består av forskning samt undervisning och handledning på både kandidat- och masternivå inom Europaprogrammen. Lektorn förväntas också arbeta med utveckling av de berörda programutbildningarna, samt vid behov med administrativa uppdrag.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

 För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

 • god nationell och internationell nivå som forskare,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierand undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande i fallande ordning är:

 • dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet Europastudier, eller motsvarande, på universitetsnivå,
 • dokumenterad forskning inom ämnet Europastudier med särskilt fokus på kulturanalys.

Meriterande i fallande ordning är:

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet,
 • dokumenterat god samarbetsförmåga erfarenhet av undervisning på kurser i projektledning,
 • erfarenhet av att undervisa studenter i praktisk färdighetsträning, t ex akademiskt skrivande,
 • erfarenhet av kursansvar och kursutveckling.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två PDF-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. (Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-08-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3454
Kontakt
 • Johanna Lindbladh, sektionsföreståndare, +46 46-2227376
 • Lena Kandefelt, personalchef, +46 46-2227224
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-21
Sista ansökningsdag 2018-12-12

Tillbaka till lediga jobb