Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor i historia med placering tills vidare vid avdelningen för historia, Historiska institutionen.

Ref nr: 2018/3455

Tillträdesdag: 1 januari 2020

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Henrik Rosengren 046-222 79 18, henrik.rosengren@hist.lu.se, studierektor Marie Lindstedt Cronberg 046-222 7970, marie.lindstedt_cronberg@hist.lu.se

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalchef Lena Kandefelt (046-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Arbetsuppgifterna består av undervisning och handledning på alla nivåer på kandidatprogrammet i historia, masterprogrammet i historiska studier och på fristående kurser som ges vid avdelningen för historia. Den sökande förväntas kunna undervisa på alla tidsperioder men särskilt äldre historia (forntiden, antiken, medeltiden) och på nätbaserade kurser. Därutöver förväntas den sökande aktivt delta i det gemensamma kurs- och programutvecklingsarbetet och ha kursansvar. I anställningen ingår även viss forskningstid, som lektorn förväntas använda till egen forskning och publikationsverksamhet för att på så sätt bidra till ämnets utveckling.

Förmåga att kunna undervisa på svenska, alternativt danska eller norska, vid anställningens första dag är ett krav. Även undervisning på engelska kan förekomma.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

 • god nationell och internationell nivå som forskare,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierand undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

 Särskilt meriterande i fallande ordning är

 • avlagd doktorsexamen i historia samt forskning inom detta ämne
 • dokumenterad bred erfarenhet av undervisning i äldre historia
 • tidigare erfarenhet och dokumenterad skicklighet av undervisning inom historia på universitetsnivå, från nybörjarnivå till avancerad nivå inklusive tidigare erfarenhet av nätbaserad undervisning
 • visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel och verka som forskningsledare
 • dokumenterad god förmåga att undervisa i arbetslag med flera lärare samt god förmåga till samarbete
 • dokumenterad god förmåga till kursadministration och kursutveckling
 • dokumenterad genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två PDF-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen. 

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. (Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3455
Kontakt
 • Henrik Rosengren, prefekt, +46462227918
 • Marie Lindstedt Cronberg, studierektor, +46462227970
 • Lena Kandefelt, personalchef, +46462227224
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-20
Sista ansökningsdag 2019-01-07

Tillbaka till lediga jobb