Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Tjänsten som doktorand är placerad vid forskargruppen Kardiovaskulär forskning - cellulär metabolism och inflammation med verksamheten förlagd till Clinical Research Centre (CRC), en myllrande och inspirerande vetenskapsmiljö på Malmös vackra sjukhusområde. Gruppens forskning sker i nära samverkan med andra forskare och forskargrupper i experimentell och klinisk kardiovaskulär forskning och diabetesforskning.

Vi söker en nyfiken, målmedveten, välorganiserad och engagerad individ som vill utbilda sig till forskare. Den sökande bör ha en naturvetenskapligt, medicinskt eller biomedicinskt inriktad universitetsutbildning.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att studera hur immunceller omprogrammerar sin metabolism för att reglera inflammation och aterosklerosutveckling. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. arbete med flödescytometri, immunohistokemi, bildanalys, genexpressionsanalys, ELISA, vävnadsprovtagning, cellodling, statistik, dataanalys mm. Arbetsuppgifterna kan även komma att innefatta statistiska beräkningar i kliniska patientmaterial och multivariat dataanalys.


Kvalifikationer

För att bedöma graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen så kommer, utöver akademisk och praktisk färdighet, den sökandes förmåga att samarbeta, arbeta självständigt, uttrycka sig i tal och skrift, utföra beräkningar, organisera och planera, samt personliga egenskaper som nyfikenhet, engagemang, motivation, fokus, disciplin, vetenskaplig övertygelse, värderingar, ödmjukhet, tilltro till sin egen förmåga och sunt förnuft att beaktas.Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3572
Kontakt
  • Harry Björkbacka, forskare, 040-391205
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2018-12-07

Tillbaka till lediga jobb