Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Tjänsten som doktorand i migrationsmedicin och integration är placerad vid Centrum för Primärvårdsforskning (CPF). CPF är en dynamisk forskningsplattform vid Clinical Research Centre (CRC), en myllrande och inspirerande vetenskapsmiljö på Malmös vackra sjukhusområde. CPF är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet.

Forskningen på CPF finansieras av bland annat ALF-medel Region Skåne, National Institutes of Health (NIH), European Research Council (ERC) och Vetenskapsrådet. CPFs uppdrag är att med primärvården som bas bedriva världsledande forskning genom ett aktivt utbyte av kunskaper mellan akademi och primärvård. Forskningen sker i samarbete med forskare vid svenska och internationella universitet och handlar om de stora folksjukdomarna: hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och psykisk ohälsa samt kvinnors och barns hälsa, bostadsområden och migration. Verksamheten sträcker sig över hela Skåne via ett antal allmänmedicinska kunskapscentrum (AKC) ute på regionens vårdcentraler.

Vi söker en välmeriterad doktorand med intresse för hur migration påverkar integration och psykisk hälsa. Anställningen är placerad inom professor Jan Sundquists forskargrupp. Forskargruppen har ett mångårigt samarbete med ett flertal ledande internationella universitet, t.ex. Stanford University, Mt Sinai, och Kyoto. Denna anställning som doktorand inom migrationsmedicin och integration kommer att finansieras inom ramen för ett s.k. ERC advanced grant.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen är lämplig för ett brett urval av discipliner (t.ex. folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap, kriminologi, ekonomisk historia, och nationalekonomi) och ger en doktorstitel i folkhälsovetenskap/medicinsk vetenskap som i allmänmedicin omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Inriktningen på denna doktorandtjänst är hur migration påverkar integration och psykisk hälsa. Doktoranden förväntas bidra till att frågeställningarna i projektet som stöds av ERC besvaras. Detta sker genom arbete med flera stora och unika epidemiologiska datakällor som kommer från de nationella befolknings- och hälsoregistren i Sverige. Doktorandens vetenskapliga artiklar kommer att publiceras i internationella peer review tidskrifter.

Kvalifikationer

Särskild behörighet för tillträde till tjänsten har den som avlagt examen på avancerad nivå i exempelvis folkhälsovetenskap, är lämplig för ett brett urval av discipliner,t.ex. folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap, kriminologi, ekonomisk historia och nationalekonomi, och ger en doktorstitel i folkhälsovetenskap/medicinsk vetenskap som ekonomisk historia, och nationalekonomi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vidare skall den sökande behärska engelska i tal och skrift motsvarande engelska B vid svenska gymnasiet.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3592
Kontakt
  • Jan Sundquist, +4640391378
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2018-11-08
Sista ansökningsdag 2018-12-09

Tillbaka till lediga jobb