Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för reglerteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vill du vara en del av en forskningsmiljö som arbetar med stora utmaningar för att skapa ett framtida hållbart samhälle? Då är postdoc-tjänster inom WASP Expeditions något för dig!

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) is Sweden’s largest ever individual research program, a major national initiative for strategically basic research, education and faculty recruitment. The program is initiated and generously funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation (KAW) with 2.6 billion SEK. In addition to this, the program receives support from collaborating industry and from participating universities to form a total budget of 3.5 billion SEK. Major goals are more than 50 new professors and more than 300 new PhDs within AI, Autonomous Systems and Software. The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence, autonomous systems and software for the benefit of Swedish industry. For more information about the research and other activities conducted within WASP please visit: http://wasp-sweden.org/

WASP Expeditions ICARUS—Intelligent Cell-free Access for wiReless Ubiquitous Services:
Djupa neurala nätverk har de senaste åren applicerats framgångsrikt i flera applikationsområden. Dessa nätverk tränas typiskt genom att lösa ett icke konvext optimeringsproblem med olika varianter av stokastiska gradientbaserade metoder. Detta projekt kommer utveckla nya algoritmer för träning av djupa neurala nätverk genom att formulera träningsproblemet på ett sätt som är mer numeriskt robust and traditionella formuleringar. Det kommer resultera i metoder som effektivt kan träna djupare nätverk. Projektet är del av ett WASP expeditions projekt, ICARUS—Intelligent Cell-free Access for wiReless Ubiquitous Services. Det är ett korsdisciplinärt projekt mellan LiU och LU. LiU delen kommer fokusera på att applicera djupa neurala nätverk för att lösa utmaningar in framtidens trådlösa kommunikationsnätverk. Projektets korsdisciplinära fokus ger unika möjligheter att utvärdera och applicera de framtagna algoritmerna på relevanta problem inom trådlös kommunikation samtidigt som möjlighet ges att ge vara med i processen att designa dessa djupa nätverk.

Forskningledare för WASP Expeditions ICARUS är universitetslektor Pontus Giselsson vid Lunds universitet (http://www.control.lth.se/staff/pontus-giselsson/) och biträdande professor Emil Björnson vid Linköpings universitet (https://ebjornson.com/research/).

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften består i forskning inom projektet. Inom ramen för anställningen ges också möjlighet till att undervisa doktorandkurser, bidra till det vetenskapliga samtalet och utvecklingen vid institutionen, samt tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Arbetsspråk är engelska och svenska. Mycket goda kunskaper i både skriven och talad engelska är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Grund för bedömningen är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.

Vi söker en person som är flexibel och öppen, villig att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. Övriga bedömningsgrunder är drivkraft och självständighet samt förmåga att knyta kontakter, kommunicera och samarbeta med kollegor inom och utom akademin. Intresse för att lära sig svenska under anställningstiden i Lund är önskvärt.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och ska avse heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt ett särskilt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). Lägsta ingångslön är 41 000 kr per månad i 2017 års löneläge.

Universitetet strävar efter jämnare könsfördelning på dessa anställningar och ser därför gärna att kvinnor söker denna anställning. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3607
Kontakt
  • Pontus Giselsson, +46462229744
  • Karl-Erik Årzén, +46462228782
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2018-11-27
Sista ansökningsdag 2019-01-15

Tillbaka till lediga jobb