Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Forskningsämnet för denna postdoktorstjänst är Massiv MIMO, en mycket uppmärksammad trådlös kommunikationsteknik, där massiva mängder antenner och sändtagarkedjor möjliggör stora vinster i spektral- och energieffektivitet. Uppskalning av MIMO-system på detta sätt gör hela konstruktionen mindre känslig för kvaliteten hos enskilda sändtagarkedjor och öppnar upp för nya systemkonstruktionsmetoder. Forskningen utförs inom ett stort gemensamt forskningsprojekt med Ericsson AB, där vi undersöker olika aspekter av massiv MIMO teknologi och applikationer. Mera information om detta samarbete finns i Ericssons Research Blog (https://www.ericsson.com/research-blog/ericsson-goes-massive-lund-university/).

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Forskning inom Massiv MIMO och särskilt de associerade skalningslagarna.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Har dokumenterad erfarenhet av teoretisk analys av trådlösa kommunikationssystem och speciellt då Massiv MIMO.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.
Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av arbete med standardiserade trådlösa system där Massiv MIMO är en av kandidaterna för framtida generationer, såsom IEEEs och 3GPPs standardfamiljer för trådlös kommunikation.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: Att söka läraranställning vid LTH.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3619
Kontakt
 • Ove Edfors, professor, +46 46 222 90 26
Publicerat 2018-11-15
Sista ansökningsdag 2018-12-20

Tillbaka till lediga jobb