Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Forskningsämnet för denna doktorand är Massiv MIMO, en mycket uppmärksammad trådlös kommunikationsteknik, där massiva mängder antenner och sändtagarkedjor möjliggör stora vinster i spektral- och energieffektivitet. Uppskalning av MIMO-system på detta sätt gör hela konstruktionen mindre känslig för kvaliteten hos enskilda sändtagarkedjor och leder till stora vinster i spektral- och energieffektivitet. Forskningen utförs inom ett stort gemensamt forskningsprojekt med Ericsson AB, där vi undersöker olika aspekter av massiv MIMO teknologi och applikationer. Mera information om detta samarbete finns i Ericssons Research Blog https://www.ericsson.com/research-blog/ericsson-goes-massive-lund-university/.

Arbetsuppgifter
Forskningsarbetet för denna doktorand handlar om skalningslagar för Massiv MIMO. I projektet undersöks de skalningslagar som beskriver hur antalet antenner, systemprestanda och krav på hårdvarukvalitet hänger samman. Sådana skalningslagar är viktiga vid realisering av massiv MIMO. Undersökningarna inbegriper också de praktiska gränserna för sk channel hardening, effektiva tekniker för precoding anpassad till lågkostnadshårdvara och diverse formfaktorer för systemen. Genom att etablera dessa skalningslagar blir det möjligt att sätta upp realistiska designspecifikationer och snabba upp hela systemkonstruktionsprocessen för Massiv MIMO, på alla nivåer.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik, teknisk nanovetenskap, eller motsvarande.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av matematisk modellering och analys av trådlösa kommunikationssystem, speciellt MIMO-system och varianter därav. Detta inkluderar även erfarenhet av de mjukvaruverktyg som används, såsom MATLAB.
 • Förståelse för fundamentala koncept inom kommunikationsteori och relaterade områden.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3621
Kontakt
 • Ove Edfors, professor, +46 46 222 90 26
Publicerat 2018-11-15
Sista ansökningsdag 2018-12-20

Tillbaka till lediga jobb