Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställning inom “Soft condensed matter” och biofysik. Strukturella och dynamiska egenskaper hos koncentrerade lösningar av proteiner och andra biologiska makromolekyler kommer att studeras liksom deras dominerande interaktioner, aggregering och fasövergångar mellan vätska och fast fas. Slutmålet är att designa högkoncentrerade, ätbara system med skräddarsydda mekaniska och optiska egenskaper.

Det experimentella arbetet kommer särskilt fokusera på att mäta reologiska egenskaper hos koncentrerade proteinlösningar och blandningar för att undersöka de strukturella dragen hos dessa system, främst med hjälp av mikroreologiska tekniker.

För att täcka in alla intressanta längdskalor kommer många olika spridningstekniker (så som lågvinkelröntgen- och neutronspridning, statisk ljusspridning) att kombineras med olika mikroskopitekniker innefattande Confocal Laser Scanning Microscopy, SEM och TEM.

Sökande skall skicka sitt Curriculum Vitae tillsammans med ett ansökningsbrev som motiverar intresset för denna anställning och svarar på urvalsfrågorna. CV och ansökningsbrev skall vara skrivna på engelska.

Kvalifikationer
Examen i fysikalisk kemi, nanovetenskap, materialvetenskap eller liknande. Dokumenterad kunskap om kolloider och spridningsmetoder samt experimentell erfarenhet så som ett examensarbete inom åtminstone ett av dessa områden.

Utmärkta kunskaper i svenska är en fördel.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3692
Kontakt
  • Anna Stradner, professor, 046-2228214
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-16
Sista ansökningsdag 2018-12-07

Tillbaka till lediga jobb