Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Postdoktor i ekonomisk historia, projekt Dynamiska bönder

Ekonomisk-historiska institutionen utlyser en tjänst som postdoktor. Anställningen är på två år med start den 1 mars 2019 eller eventuellt tidigare efter överenskommelse.

Ämnesområde: Ekonomisk historia

Behörighet

Sökanden ska vara kompetent och erfaren nog att kunna bedriva självständig forskning i ekonomisk historia.

Den är kvalificerad för anställningen som innehar en doktorsexamen i ekonomisk historia eller närstående disciplin (t.ex. historia, statsvetenskap, nationalekonomi, ekonomisk geografi, sociologi), som inte är äldre än tre år (om inte sökanden har varit föräldraledig eller ledighet på grund av sjukdom). Ansökningar kommer även att accepteras från personer som ännu inte har avslutat sin doktorsexamen, men detta villkor måste vara fullföljt vid tiden för anställning.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn ska bedriva självständig forskning i ekonomisk historia. Hon/han måste samtidigt vara villig att aktivt delta i seminarium och andra gemensamma aktiviteter vid ekonomisk-historiska institutionen.

Postdoktorn kommer att delta i forskningsprojektet Dynamiska bönder? Om aktörskap och ojämlikhet i Sveriges modernisering, finansierat av Riksbankens jubileumsfond, se projektbeskrivning https://www.dropbox.com/s/p3mbnr6kuz3g3iq/Bondeprojekt.pdf?dl=0. Postdoktorn förväntas speciellt arbeta med delprojekt fyra, vilket inbegriper studier av riksdagsprotokoll. Denna delstudie är framförallt kvalitativ men kan innehålla element av kvantitativ analys. Postdoktorn förväntas komplettera den existerande forskargruppen kompetensmässigt och vara beredd att såväl samförfatta som skriva egna papper.

Anställningen innebär en begränsad mängd undervisning och/eller handledning av kandidat- och magisteruppsatser vid ekonomisk-historiska institutionen.

Bedömningskriterier

Vetenskaplig skicklighet är det viktigaste kravet för anställningen.

För anställning ska den sökande ha uppvisat en hög grad av vetenskaplig kompetens som visar sig i kvaliteten på doktorsavhandling, working papers och publikationer. Förmåga att läsa svenska riksdagsprotokoll och andra 1700- och 1800-talsdokument är nödvändig för anställning.

I bedömningen kommer erfarenhet, kunskap och andra personliga egenskaper beaktas. Den sökandes förmåga att använda sina kunskaper och erfarenheter för att stärka och komplettera befintlig forskargrupp kommer också att bedömas, bland annat med vägledning av en kort reflektion över arbetsuppgifterna i relation till den egna kompetensen.   

Utöver ovanstående kommer förmåga att engagera och informera samhället om sin forskning att bedömas.

Villkor

De allmänna villkoren för anställning som postdoktor regleras i lag http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-for-adjungerad-larare2/

Ansökan

Ansökan kan skrivas på valfritt språk, svenska eller engelska, och ska innehålla:

  1. Följebrev
  2. Meritförteckning
  3. Publikationslista samt ett utvald papper (working paper eller publikation, som länk eller PDF)
  4. Examensbevis, etc.
  5. Kort reflexion (max två sidor) över arbetsuppgifterna och motivering till varför den sökandes kompetens och intresse passar för projektet

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två personer som kan ge referenser, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i ansökningen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3771
Kontakt
  • Mats Olsson, professor, +46462223118, mats.olsson@ekh.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-14
Sista ansökningsdag 2018-12-14

Tillbaka till lediga jobb