Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Idén med projektet är att undersöka 10Be, 14C och 36Cl signaler i trädringar, sjösediment och iskärnor i samband med förhöjda nivåer på grund av solstormar.

Detaljerade 10Be mätningar i sjösediment och 10Be & 36Cl mätningar i iskärnor kommer att ingå i projektet tillsammans med utnyttjande av avancerade statistiska metoder för att identifiera sådana händelser. Dessa studier kommer också att göra det möjligt att skaffa mycket exakta och precisa tidsskalor som är avgörande för tillförlitliga klimatstudier tillbaka i tiden.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • 10Be & 36Cl provtagning
 • 10Be & 36Cl provberedning
 • dataanalys i jämförelse med data från andra iskärnor och 14C data från trädringar
 • analys av kopplingar till klimatet
 • ramställning av publikationer relaterad till detta projektet

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningskriterier 
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.   

Meriterande är:

 • Erfarenhet med 10Be & 36Cl provberedning
 • Erfarenhet med tolkning av radionukliddata från iskärnor i samband med solens aktivitet och solstormar.
 • Dokumenterad skicklighet med att arbeta på frågor relaterad till solstormar från andra perspektiv (utanför radionuklider).
 • Dokumenterad skicklighet med vetenskaplig publicering

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla:

 1. Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen
 2. CV
 3. Kopia av magisteruppsats eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat
 4. Kopior av betyg, examensbevis och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
 5. Minst två referenser med kontaktuppgifter
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-21 till och med 2021-01-20
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3794
Kontakt
 • Raimund Muscheler, professor, +46 46 222 04 54, raimund.muscheler@geol.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-30
Sista ansökningsdag 2018-12-14

Tillbaka till lediga jobb