Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för Förbränningsfysik har under flera decennier byggt upp en världsledande verksamhet inom området laserdiagnostik av förbränningsprocesser. Verksamheten innefattar såväl aktiviteter för grundläggande förståelse av fysiken bakom de tekniker som används samt även rena tillämpningar av dessa tekniker för korrekta mätningar av t.ex ämneskoncentrationer och temperaturer. För att stärka denna verksamhet, där optimal utrustning finns, utlyser vi nu en postdoktortjänst.

Särskild ämnesbeskrivning Av väsentlig betydelse för ovanstående verksamhet är de lasertekniker som skall användas för studier av turbulent förbränning i allmänhet och gasturbiner i synnerhet.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Syftet med arbetet är att utveckla och tillämpa olika laserdiagnostiska tekniker för studier av turbulent förbränning med stark anknytning till praktisk stationär förbränning, inte sällan med stark industriell relevans.  Den teknik som i första hand är av intresse är laser-inducerad fluorescens. Arbetet kommer dels att bestå av grundläggande studier samt dels att tillämpa de tillsammans med externa intressenter, t.ex. olika industrier. 

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet och kunskap i laser teknik för mätning av ämneskoncentration och temperatur.
 • Erfarenhet från forskning relaterad till gasturbin förbränning
 • Förmåga att på ett oberoende sätt planera och utföra forskningsprojekt tillsammans med externa intressenter.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Forskningen är i många aspekter interdisciplinär och därför är en bred kompetens och erfarenhet från aktuella områden fysik, spektroskopi och förbränning är av värde.
 • Det är en fördel om den sökande har haft nära forskningssamarbetet med relevant industri.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera, bygga upp och stärka det aktuella forskningsområdet vid avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3829
Kontakt
 • Marcus Aldén, +46462227657, marcus.alden@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-12-05
Sista ansökningsdag 2018-12-19

Tillbaka till lediga jobb