Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

En doktorandanställning utlyses i kemisk fysik för spektroskopiska studier av molekylära system, med särskilt fokus på nydanande material som fotofunktionella järnkomplex under utveckling för storskaliga och miljövänliga solenergiomvandlingsprocesser. Undersökningar av fotofysik och fotokemi i nya material kommer att bedrivas med hjälp av optisk spektroskopi, inklusive avancerade studier med ultrasnabb tidsupplöst spektroskopi. Viktiga aspekter kommer att inkludera mätningar av exciterade tillstånd samt deras egenskaper och dynamik. Processer av intresse för projektet inkluderar ultrasnabba fotoinducerade relaxationsprocesser samt laddningsöverföring och laddningstransport i funktionella solenergiomvandlingssystem med molekylära fotoaktiva komponenter. Utveckling av en djupare förståelse för fotoinducerade processer i dessa nydanande molekylära material för solenergiomvandlingsapplikationer under pågående utveckling kommer att utgöra ett viktigt projektmål. Arbetet kommer att utföras inom ramen för ett bredare samarbete som syftar till utveckling och analys av nya fotoaktiva material av aktuellt intresse, och arbetet kommer att innefatta omfattande samarbeten med grupper verksamma inom syntes och teori inom detta område.

Kvalifikationer

Vi söker en starkt motiverad doktorand med gedigna kunskaper i kemi, fysik, materialvetenskap eller andra närliggande ämnen. En mycket god förståelse av molekylär spektroskopi är viktig för projektet, och doktorandanställningen kräver utmärkta förutsättningar att kunna bedriva experimentell forskning på avancerad nivå i en aktiv forskningsmiljö. God samarbetsförmåga med experimentella och teoretiska kollegor är också viktigt för att kunna verka framgångsrikt inom ramen för det större samarbetet som projektet ingår i. God förmåga att kunna uttrycka sig och kommunicera på engelska är nödvändig.

Sökande uppmanas att tillhandahålla CV, publikationslista (om sådan föreligger), beskrivning av eventuell forskningserfarenhet, ett personligt brev med motivering av ansökan som motiverar varför de vill påbörja forskarutbildning vid Lunds universitet, och på vilket sätt detta forskningsprojekt matchar deras egna intressen och deras vetenskapliga bakgrund, samt helst ett eller två akademiska rekommendationsbrev tillsammans med kontaktuppgifter till dem som skrivit referenserna.  


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde As soon as possible
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3842
Kontakt
  • Arkady Yartsev, professor, 046-2220865
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-26
Sista ansökningsdag 2018-12-31

Tillbaka till lediga jobb