Lunds universitet, Universitetets särskilda verksamheter, International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) är ett internationellt och tvärvetenskapligt excellenscentrum vid Lunds universitet. Vi arbetar fram kunskap om hur en övergång till fossilfria och resurseffektiva ekonomier kan utlösas på olika nivåer av styrning och ledning. Här bedrivs forskning om internationella och nationella politiska åtgärder, kommunal styrning och kommunala experiment, styrning och praxis inom företag samt konsumtionsstyrning.

Ämne
Hållbar stadsutveckling för en omställning till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle

Särskild ämnesbeskrivning
För att möta de stora miljö- och klimatutmaningarna måste vi utveckla ny kunskap och nya metoder för en hållbar stadsutveckling som beaktar planering och samverkan mellan akademi och praktiker. Vi behöver utveckla nya processer för ett mer systematiskt lärande. I tjänsten läggs speciell tyngd på processer för urban governance (planering etc.)  naturbaserade lösningar (NBS) och en hållbar omvandling av den byggda miljön.

Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att bedriva forskning, undervisning och administration.

Kandidaten ska utföra forskning och skall vara bekant med teorier om governance (planering etc), innovation samt relevanta teorier och metoder gällande lärprocesser för minskade klimatutsläpp/klimatanpassning. Utbildningen vid IIIEE är tvärvetenskaplig och tillämpad och bedrivs såväl distans som på plats. Kandidaten förväntas undervisa i den undervisning som drivs av IIIEE på engelska.

Den potentiella kandidaten kommer förutom forskning och utbildning att arbeta med  administration vid IIIEE.

Behörighet
För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

 • Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • God yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Övriga meriter:

 • Erfarenheter av att  arbeta självständigt, skapa egna forskningsnätverk samt skriva akademiska artiklar av hög kvalitet.
 • Erfarenhet av att arbete tvärvetenskapligt samt av att samarbeta med olika typer av sammhällsaktörer.
 • Erfarenhet av att organisera konferenser och workshops samt
 • Erfarenhet av utbildningsadministration.
 • Önskvärt är även att den sökande har arbetslivserfarenhet utanför akademin.
 • God erfarenhet av att arbeta med studenter från flera nationaliteter.
 • utmärkta färdigheter engelska såväl  verbalt som skriftligt. Svenska språkkunskaper är ett plus.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20190101
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3846
Kontakt
 • Lena Neij, 046-2220222
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-19
Sista ansökningsdag 2018-12-12

Tillbaka till lediga jobb