Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Kravprofil
Krav Förutom de generella kraven som ställs för anställning av doktorander mid Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet så krävs dokumenterad tidigare praktisk erfarenhet av avancerad molekylärbiologi, next-generation sekvensering och analys av NGS-data. Meriterande Tidigare erfarenhet av RNA-detektion i vävnad med in situ sekvenseringsteknker eller liknande, tidigare erfarenhet av bioinformatisk programmering i R eller python är också starkt meriterande. 

Arbetsuppgifter
Doktorandtjänst inom Neurovetenskap med fokus på utvecklingen av sekvenstekniker med spatiell information för studier av nervcellskretsar och deras förändringar vid Parkinsons sjukdom. I projektet ingås utvecklingen av in vivo genomeditering med CRISPR/Cas9, molekylär barcoding för unik inmärkning av individuella nervceller, utvecklingen av en ny in situ sekvenseringsteknik och utvecklingen av nya bioinformatiska algoritmer för kartläggning av genetiska sekvenser i nervcellskretsar. Projektet inkluderar även avancerad molekylärbiologi och bioinformatik.  Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 190101
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3877
Kontakt
  • Tomas Björklund, +46462226836
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-20
Sista ansökningsdag 2018-12-10

Tillbaka till lediga jobb