Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

 I projektet "Dysregulerad inflammation och lungskada" kommer vi att undersöka mekanismer som orsakar lungskada i samband med både systemisk inflammation och lokal inflammation i luftvägarna. Intervention kommer att ske med nyligen utvecklade ”småmolekyler" ("small molecular compounds") riktade mot potentiellt viktiga nyckelmolekyler som reglerar aktiviteten i immunsystemet. De använda sjukdomsmodellerna kommer att återspegla ARDS, KOL och astma.

Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsmiljö med tillgång till moderna tekniker som exempelvis Bioplex, flerkanals Q-PCR och Biacore. Dessutom är vi ett nätverk av flera interagerande forskargrupper som delar en teknikplattform samt har regelbundna seminarier Både in vitro och in vivo modeller av luftvägsinflammation används.

Arbetsuppgifter

Design och planering av studier, experimentellt arbete, analys och sammanställning av experimentella data samt författande av manuskript. Dessutom kommer handledning av studenter och föredrag i samband med forskningsseminarier att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde(medicin, biomedicin, molekylärbiologi eller motsvarande) och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde (medicin, biomedicin, molekylärbiologi eller motsvarande)
  • erfarenhet och färdigheter i cellbiologiska (till exempel cell- och bakterie-odling, flödescytometri), immunologiska och proteinkemiska metoder (till exempel ELISA, SDS-PAGE och western blot).
  • goda kunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska

Övriga meriter:

     • erfarenhet och färdigheter avseende murina sjukdomsmodeller är meriterande.

  • kunskaper avseende immunsystemets funktion

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3899
Kontakt
  • Arne Egesten/professor, +46 46 222 03 57
  • Emmy Heidenblad/personalsamordnare, +46 46 222 83 47
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-29
Sista ansökningsdag 2018-12-13

Tillbaka till lediga jobb