Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetslektor till Europatudier på 50% för en allmän visstidsanställning. Anställningen omfattar perioden 2019-02-01 till 2019-06-30.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor
- visat pedagogisk skicklighet. Undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning kan göras om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår 35% undervisning, 20% forskning, 45% koordinatorskap för Kandidatprogrammet i Europastudier (angett i % av anställningens totala omfattning).

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Undervisning samt handledning och examination på följande delkurser ingår:
EUHA24 Bokseminarier
EUHA25 Bokseminarier
EUHA26 Bokseminarier
EUHA17 Europastudier: Uppsatskurs
EUHK30 Europastudier: Teori och metod
EUHK30 Europastudier: Handledning och examination av uppsats
ÖCKB06 Öst- och centraleuropakunskap / Undervisning
ÖCKB07 Öst- och centraleuropakunskap / Undervisning
Eventuellt kan ytterligare undervisning tillkomma.

Meriterande för anställningen är tidigare undervisning på kurser med liknande innehåll. Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Den semester som genereras ska tas ut inom anställningen. Om forskning ingår i arbetsuppgifterna ska den forskning som utförs redovisas senast vid anställningens upphörande i HT-fakulteternas forskningsredovisningssystem. Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Johanna Lindbladh och studierektor Anamaria Dutceac Segesten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-06-30
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3906
Kontakt
  • Anamaria Dutceac Segesten / studierektor, anamaria.dutceac_segesten@eu.lu.se
  • Johanna Lindbladh / sektionsföreståndare, johanna.lindbladh@slav.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-23
Sista ansökningsdag 2018-12-06

Tillbaka till lediga jobb