Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia.

Universitetslektor i mänskliga rättigheter

Tidsperiod: 2019-03-01 - 2019-06-30, heltid

Placering: Historiska institutionen

Om avdelningen för mänskliga rättigheter Vikariatet är vid den flervetenskapliga avdelningen för mänskliga rättigheter, som är en del av historiska institutionen. Ämnet erbjuder ett kandidatprogram med eget huvudområde och fristående kurser i ämnet mänskliga rättigheter. Verksamheten vid avdelningen förenar historiska, filosofiska, etiska och juridiska perspektiv inom ett brett humanistiskt ämne med inslag av samhällsvetenskap.

Huvuddelen av undervisningen på grundutbildningsnivån bedrivs inom ramen för kandidatprogrammet. Söktrycket till utbildningen är mycket högt. Mänskliga rättigheter är ett eget forskarutbildningsämne och vid avdelningen finns för tillfället tre doktorander. Flervetenskapliga studier i mänskliga rättigheter är ett nytt och växande forskningsfält och utveckling av nya forskningsprojekt och forskningssamarbeten är en prioriterad verksamhet vid avdelningen.

Kravprofil, arbetsuppgifter och kvalifikationer

Den vi söker har sin meritering i ämnet historia och har dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning inom fältet mänskliga rättigheter. Avdelningen har ett kollegialt arbetssätt och ser lärargruppen som ett arbetslag som tillsammans ansvarar för utbildningens kvalitet och för pedagogisk utveckling av ämnets utbildningar. God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt på arbetsplatsen.

Arbetsuppgifterna:

Arbetsuppgifterna består av undervisning och handledning på alla nivåer på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter med särskild inriktning på historia. Därutöver förväntas den anställde aktivt delta i det gemensamma kurs- och programutvecklingsarbetet och vara beredd att ha kursansvar.

I anställningen ingår även viss forskningstid, som innehavaren av anställningen förväntas använda till egen forskning och publikationsverksamhet samt gemensamt ansvar för forskarseminariet, för att på så sätt bidra till ämnets utveckling som flervetenskaplig forskningsmiljö.

Du som söker har avlagt doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, har visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Lunds universitet eftersträvar jämställdhet, likabehandling och mångfald inom organisationen. Vi välkomnar alla behöriga sökande och arbetar aktivt mot diskriminering.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3907
Kontakt
  • Henrik Rosengren, prefekt, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Lena Halldenius, professor, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-21
Sista ansökningsdag 2018-12-06

Tillbaka till lediga jobb