Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetslektor på 35% till svenska som främmande språk. Anställningen omfattar perioden 2019-02-15–2019-12-31.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har
- avlagt doktorsexamen i svenska som andraspråk/motsvarande
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %) av anställningens omfattning.

Undervisning på följande delkurser ingår:
Språksociologi och flerspråkighet (120 timmar, ÄSAD02, lärarutbildningen) Andraspråksinlärning (120 timmar, ÄSAD02, lärarutbildningen)
Analys och bedömning (120 timmar, ÄSAD02, lärarutbildningen)

Goda och väl dokumenterade kunskaper i svenska som andraspråk/svenska språket/nordiska språk är en förutsättning för att komma i fråga för vikariatet. Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

Meriterande för vikariatet är avlagd doktorsexamen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne liksom tidigare undervisningserfarenhet från kurser i ämnet. Vi uppskattar god samarbetsförmåga.

Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Tillträde 2019-02-15 eller enligt överenskommelse.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Katarina Lundin och studierektor Lena Larsson. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-02-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 35%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3930
Kontakt
  • Lena Larsson / studierektor, lena.larsson@nordlund.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-23
Sista ansökningsdag 2018-12-06

Tillbaka till lediga jobb