Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Forskare i byggnads/urban-fysik med inriktning på konsekvensbedömning av klimatförändringar på stadsområdets energiprestanda

Ämnesbeskrivning
Projektet avser att vidarutveckla konsekvensbedömningen av klimatförändringar från byggnadsskala till urban skala samt utvärdera de sannolika framtida förutsättningarna för energisystemet i kombination med byggnader i stadsområden. Förutom klimatförändringar, kommer vissa osäkerheter och påverkande faktorer, som påverkar de framtida energilösningarna att tas med. Exempel på dessa är: intensifierad urbanisering, urban kompaktitet och morfologi. Energibehovet av stadsområden kommer att bedömas noggrant genom numerisk modellering av byggnader som noder för energibehov och energiproduktion. Genom att tillämpa statistiska tekniker och probabilistiska analyser bör resultaten illustrera klimatförändringarnas påverkan och väderosäkerheten kring byggnadernas energiprestanda i stadsområden. Med hjälp av multikriterie optimeringstekniker och beslutsfattande verktyg bör optimerade energieffektiva lösningar ges för framtida stadsdesign och morfologier, med hänsyn till olika klimatzoner.

Arbetsuppgifter
 • Forskning inom ämnesområdet. 
 • Undervisningshjälp på masterprogram. 
 • Möjlighet till högskolepedagogisk utbildning.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering. 
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
Kvalifikationskrav
 • En avlagd doktorsexamen eller MSc med omfattande forskningskvalificering inom ämnesområdet.
 • Publikationer inom ämnesområdet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God kunskap i CFD-verktyg för mikroklimatimuleringar såsom ANSYS Fluent CFD eller Autodesk CFD.
 • God kunskap i design och modelleringsverktyg såsom AutoCAD Autodesk, 3D Max Autodesk, Google Sketchup, RhinoCeros eller Autodesk Revit.
 • God kunskap i energimimuleringsverktyg såsom Ecotect Autodesk, Vasari Autodesk, GH-baserade plugins, Energy Plus eller IDA ICE.
 • God kunskap i programmeringsverktyg såsom Matlab eller Python.  

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom avdelningen samt bidrar till dessframtida utveckling.

Villkor
Tidsbegränsad anställning, 1 år, 50%

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista,
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max två sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av doktorsexamen eller MSc-examensbeviset samt andra intyg/betyg som du vill åberopa. 
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3984
Kontakt
 • Vahid M Nik, docent, 046-2226268
Publicerat 2018-12-03
Sista ansökningsdag 2018-12-17

Tillbaka till lediga jobb