Institutionen för Strategisk Kommunikation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för strategisk kommunikation bedriver Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Institutionen är dessutom en av de största enheterna inom området i Europa. Verksamheten är lokaliserad till Campus Helsingborg, som präglas av Lunds universitets genuinitet placerad i en ung och dynamisk miljö med tvärvetenskapligt tänkande. Kännetecknande för verksamheterna vid Campus Helsingborg är också en stark samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet inom såväl utbildning som forskning.

Institutionen för strategisk kommunikation erbjuder utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ramen för tre eftersökta utbildningsprogram. I dagsläget har institutionen knappt 25 anställda och utbildar cirka 330 studenter på helårsbasis.

Vid institutionen bedrivs framgångsrik forskning inom flera områden, t.ex. kriskommunikation, varumärkesprocesser, organisationskommunikation, offentlig diplomati och informationspåverkan samt nya medier och demokrati. Forskningsmiljön är fortsatt på stark framväxt och präglas av livaktiga internationella kontakter där ämnesövergripande initiativ välkomnas. Arbetsmiljön vid institutionen kännetecknas bland annat av arbete i lärarlag, aktivt arbete med strategi- och utvecklingsfrågor och en internationell miljö där engelskan utgör ett naturligt inslag i vardagen.

Strategisk kommunikation behandlar studier av organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. Forskningen ska belysa, skapa förståelse för och kritiskt granska de kommunikationsprocesser som styr och formar organisationer i vårt samhälle. Strategisk kommunikation bygger på internationellt etablerad forskning inom public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation, och kan utforskas ur såväl samhälls-, organisations- som individperspektiv.

För mer information, se http://www.isk.lu.se

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning. Administrativa uppgifter ingår också till en mindre del.

Undervisning sker på både svenska och engelska inom utbildningsprogram på grundnivå. I dagsläget ger institutionen tre olika utbildningsprogram: Master of Science in Strategic Communication, Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation samt Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier. Institutionen erbjuder även fristående kurser.

I den aktuella tjänsten ingår undervisning om strategisk kommunikation, digital aktivism, deltagarkulturer, kommunikationsplanering samt handledning av examensarbeten.

Utöver undervisning och handledning på grundnivå, ska innehavaren av tjänsten kunna ta ansvar för utveckling, ledning och administration av kurser. Då vi betonar ett kontinuerligt utvecklingsarbete, är intresse för pedagogisk utveckling och förnyelse centralt.

Kompetensutveckling ingår med minst 10 procent av tjänsten. Den sökande ska kunna fungera som en självständig och aktiv forskare, och det finns förväntningar om att bidra till institutionens gemensamma forskningsmiljö.

Behörighetskrav

För behörighet krävs avlagd examen på avancerad nivå i medie-och kommunikationsvetenskap (eller motsvarande) med en tydlig inriktning mot strategisk kommunikation. Därutöver krävs genomgången grundläggande pedagogisk högskoleutbildning.

Sökande ska kunna uppvisa pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning och forskning inom området strategisk kommunikation.

Bedömningsgrund

Vid anställningen krävs såväl vetenskaplig som pedagogisk erfarenhet och skicklighet inom strategisk kommunikation. Områden av särskild relevans rör strategisk kommunikation, digital aktivism och deltagarkulturer. Vidare ska sökande ha erfarenheter av undervisning i strategisk kommunikation. Förmåga att undervisa på såväl svenska som engelska är ett skallkrav.

Institutionen för strategisk kommunikation är en mindre institution där det kollegiala samspelet och den enskildes insats är av stor betydelse. Hänsyn kommer därför att tas till god samarbetsförmåga och initiativkraft samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och bidra till institutionens utbildning, forskning och samverkan.

Villkor

Tjänsten avser en tidsbegränsad period om som mest 1 år med start 2019-02-01. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3989
Kontakt
  • Jörgen Eksell, 0462220000
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-29
Sista ansökningsdag 2018-12-09

Tillbaka till lediga jobb