Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Det är allmänt känt att uppkomsten och den efterföljande expansionen i förhistorisk tid av kiselbiomineralisering, det vill säga utfällningen av oorganiskt kisel i levande celler driven av biologiska processer, har haft stor inverkan på konkurrensen om löst kisel (DSi) bland plankton i havet. Detta har resulterat i förändringar i den globala biogeokemiska omsättningen av kiseldioxid, kol och andra näringsämnen som reglerar havets produktivitet och i slutändan klimatet. Idag återspeglar en låg DSi-halt ett effektivt kiselupptag av pelagiska kiselinbindande organismer, framför allt kiselalger. Det är däremot inte känt hur varierande DSi-halter på grund av biologiskt upptag har förändrats under den senaste miljarden år på jorden. Dessutom har tillförseln av DSi, särskilt från vittring och tektoniska processer, varierat över tid. Det huvudsakliga målet med hela det här projektet är att undersöka samspelet mellan kiselinbindande organismer och miljön och hur detta samspel har utvecklats genom jordens historia.
För mer information se Conley et al. 2017, Frontiers in Marine Science (https://doi.org/10.3389/fmars.2017.00397).

Arbetsuppgifter
Postdoktorns forskning är en del av ett större interdisciplinärt forskningsprojekt i samarbete med forskare från Jarone Pinhassis forskargrupp vid EEMiS (Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems) vid Linnéuniversitetet som bidrar med expertkunskaper i ekologi, evolution och mikrobiologi.

Forskningen kommer att använda mätningar av stabila isotoper för biologisk inbindning av kisel i fossila material från lång tid tillbaka och stödjas av geokemiska och geologiska proxies. Stabila isotoper kommer att mätas med både ICP-MS och med SIMS. De geokemiska data kommer att tolkas inom ramen för deponering och diagenetisk tidpunkt för utfällningen av Si som erhålls av geologiska observationer för att undersöka förändringar i miljö och oceanisk DSi-halt över tid.

Kvalifikationer

 • Den sökande ska ha en PhD inom geovetenskap, t.ex. i geologi, biogeokemi, oceanografi eller annat närbesläktat fält.
 • PhD-examen ska vara från de senaste tre åren.
 • Praktisk erfarenhet med relevanta analystekniker (multi-collector ICP-MS, jonutbyteskromotografi) och experimentell geokemi är en fördel.
 • Kunskap om stabil isotopgeokemi är en förutsättning och erfarenhet av att använda SIMS är en fördel.
 • Den sökande ska ha möjlighet att arbeta på andra orter (veckor-månader) vid t.ex. University of Bristol, UK och Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.
 • Den sökande ska kunna skriva och tala engelska flytande.
 • Därutöver ska den sökande ha god kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i en forskargrupp (grupparbete), men också självständigt.

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande dokument, CV, personligt brev och kopia på doktorsexamen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse. Varkatighet två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4071
Kontakt
 • Daniel Conley, professor, 046-2220449, daniel.conley@geol.lu.se
 • Tina Olsson, personalsamordnare, 046-2229562, tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-10
Sista ansökningsdag 2019-01-15

Tillbaka till lediga jobb